Direct naar content

Aan de slag met het plusdocument

In het sectorakkoord Voortgezet Onderwijs ‘Klaar voor de toekomst! Samen werken aan onderwijskwaliteit’ staat dat scholen gaan werken met een plusdocument om zichtbaar te maken op welke wijze leerlingen hebben gewerkt aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben.

In opdracht van de VO-Raad verkende KPC Groep samen met scholen wat er nodig is om de ontwikkeling en implementatie van zo’n plusdocument mogelijk te maken. Scholen zijn nu aan zet om zelf te bepalen op welke wijze ze invulling willen en gaan geven aan het plusdocument.

Definitie en model
Op basis van tips en informatie van scholen, ontwikkelde KPC Groep een definitie en een model voor het plusdocument. Deze bieden een basis voor scholen die de kern en de mogelijke inhoud van een plusdocument voor leerlingen zichtbaar willen maken.

Model Plusdocument“Het plusdocument is een gevalideerde verzamelstaat/inhoudsopgave die weergeeft wat een leerling aan plussen heeft laten zien naast de schoolresultaten (die worden vastgelegd in een diploma met bijbehorende cijferlijst). Het betreft een overzicht van de persoonlijke brede vorming van een leerling.”

Click op de afbeelding om te vergroten.

© Vissers, E. en Vogels, M. - model Plusdocument, KPC Groep 2014

De definitie en het model zijn de eerste stap om meer ‘beeld en geluid’ te krijgen bij de term plusdocument. Om  daadwerkelijk aan de slag te gaan met het plusdocument is meer nodig, zoals antwoorden vanuit de school zelf op een aantal dilemma’s. Hieronder een paar voorbeelden van die dilemma’s.

Dilemma’s

Validering
De validering van het plusdocument is een belangrijk aandachtspunt. De school geeft het document immers af. Hoe kunnen we zorgen voor een goed systeem van validering van de ervaringen van leerlingen en de borging van de leereffecten ervan in het plusdocument?

Eigenaarschap
Wie is de eigenaar van het plusdocument? Is dat de leerling zelf of is dat (iemand uit) de school? Welke rol nemen ouders en buitenschoolse partners in?

Inhoud
Het model geeft een beeld van mogelijke inhouden van het plusdocument. In hoeverre willen en kunnen scholen zelf bepalen welke elementen zij in een plusdocument willen plaatsen? Of bepaalt de leerling wat er in zijn/haar plusdocument komt?

Profilering
Er zijn scholen die al heel concrete beelden hebben bij het plusdocument dat afgegeven gaat worden. Scholen die bijvoorbeeld bekend staan om en zich willen profileren op terreinen als sport, kunst en cultuur, identiteit zien het plusdocument als een manier om die profilering ook weg te kunnen zetten. Wat betekent dat voor de leerling en voor de school? Kan het plusdocument een rol spelen bij het uitdragen van we de visie op onderwijs concreet naar buiten toe?

Onderwijssoort
Het plusdocument is uitermate geschikt om per onderwijssoort een specifieke invulling, inkleuring of accent te geven. Zo is het voorstelbaar dat de ‘cognitieve plus’ in havo/vwo meer nadruk zal krijgen terwijl bijvoorbeeld beroepscompetenties eerder relevant zullen zijn voor vmbo.

Vervolgonderwijs
In hoeverre is het mogelijk om bijvoorbeeld binnen een regio afspraken te maken over de rol van het plusdocument bij de doorstroom naar het vervolgonderwijs of naar de bedrijven/de arbeidsmarkt?

LOB
Veel scholen hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van het versterken van LOB binnen de school. Biedt deze in gang gezette ontwikkeling richting voor het vormgeven van het plusdocument?

Ondersteuning
Het ontwikkelen en implementeren van het plusdocument vraagt om een antwoord op de vragen en de dilemma’s die zich voordoen. Het zijn de ‘wat- en hoe-vragen’. Belangrijk is om binnen uw school te starten met de ‘Waarom-vraag’. Waarom hechten we er als school aan dat leerlingen de school verlaten met een plusdocument? Vanuit dit antwoord, uw visie op het plusdocument,  kan er werk gemaakt worden van een verdere ontwikkeling van het schooleigen Plusdocument. Adviseurs van KPC Groep denken graag met u mee en kunnen uw school ondersteunen om het plusdocument binnen uw school gestalte te gaan geven.

Neem voor meer informatie contact op met: Marijn van den Dool of Marionette Vogels.

Delen