Direct naar content

Praktisch aan de slag

HandvattenSpeciaal voor schoolteams is een reeks van vier brochures ontwikkeld met praktische handvatten voor het stimuleren van zelfsturend leren competenties van leerlingen. De 4 brochures maken onderdeel uit van de reeks ‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen?’ De brochures zijn gratis te downloaden.

 

Workshopserie ‘Leren, dat kan ik zelf! Maar wil je me even helpen?’

We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. Kortom, de huidige samenleving heeft mensen nodig die levenslang leren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school zelfsturend leren competenties opdoen, zodat zij weten hoe zij moeten leren. Uit onderzoek blijkt dat de volgende competenties hier een grote rol in spelen: regie nemen voor het eigen leerproces, reflectie, leerstrategieën toepassen en samenwerkend leren.

KPC Groep heeft een serie van vier workshops ontwikkeld, waarin u kennis verwerft om het zelfsturend leren van kinderen te bevorderen. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden krijgt u meer inzicht in de achtergrond van de zelfsturend leren competenties. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag en is er de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Naast het volgen van de gehele serie, kunt u er ook voor kiezen om een keuze uit de workshops te maken.

Contact met adviseur

iSELF

Digitale tool voor meten van zelfsturend leren.


Delen