Direct naar content
Bestuurlijke organisatie

Een goed gesprek over de professionele werkrelatie

In het onderwijs is het thema Governance of goed bestuur actueel, omdat onder de noemer Goed Bestuur, Goed Onderwijs een wijziging wordt aangebracht in diverse onderwijswetten die erop gericht zijn de kwaliteit van het bestuur in het onderwijs te verbeteren.

Verhouding schoolleider en bestuurder
Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verhouding tussen schoolleider en bestuurder. De kwaliteit van deze professionele relatie heeft een direct effect op het rendement. Samenwerken wordt effectiever als mensen zicht hebben op de overtuigingen die hun gedrag leiden. Het gaat bij een professionele relatie niet alleen over het eigen gedrag, maar ook over de perceptie die de samenwerkingspartners over en weer daarvan hebben. Een systematische reflectie op het eigen gedrag biedt mogelijkheden om het gedrag bewust aan te passen.
 
Instrument professionele dialoog
Op basis van deze redenering ontwikkelde KPC Groep een denk- en werkkader dat helpt bij het zoeken en toepassen van interventies die bijdragen aan een professionele werkrelatie. Dit kader is geconcretiseerd in de vorm van een instrument voor een goed gesprek over de professionele werkrelatie en dat zich richt op analyse van en reflectie op deze werkrelatie. Het is ontworpen in samenwerking met bestuurders en schoolleiders vanuit de vooronderstelling dat met name bij deze doelgroep de aansturing van de organisatie van groot belang is.

Meer informatie

Delen