Direct naar content
Over KPC Groep

Studiereis in uw eigen regio

Wilt u doelgericht op weg met Passend onderwijs en bent u op zoek naar inspiratie en goede voorbeelden? Onder het motto “Onderweg met Echt Passend Onderwijs’’ organiseert KPC Groep ééndaagse studiereizen voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden binnen de eigen regio. Daarbij worden bezoeken gebracht aan ‘good practices’ en brengen we praktijkkennis op een verrassende manier dichtbij.
busreis3Bezocht worden collega-scholen in het po en/of vo die stevige stappen hebben gezet met de implementatie van Passend Onderwijs. Ze laten zien dat op het gebied van Passend Onderwijs er meer wegen zijn die naar Rome leiden. De scholen die participeren, willen de deelnemers van de tour deelgenoot te maken van al de ins & outs van hun ‘reis’ tot nu toe. Geen standaardpresentaties maar echte verhalen, ervaringen en inzichten uit de praktijk.

Passend onderwijs in de praktijk
Op locaties laten leerkrachten, ib-ers en directeur zien wat cruciale slaagfactoren zijn en hoe Echt Passend Onderwijs in praktijk wordt gebracht. Wat werkt en wat werkt niet? Wat waren en zijn de dilemma’s? Wat zijn de resultaten tot nu toe? Welke etappes liggen in het verschiet. Maar ook: wat betekent Echt Passend Onderwijs als ontwikkelproces voor de directeur, de ouder, de leerkracht en de bestuurder?

     

Diversiteit als kracht

Als deelnemer krijgt u alle gelegenheid de verschillende dimensies van Passend Onderwijs te verkennen en uw inzichten te spiegelen aan die van uw reisgenoten. Een tip: neem als bestuurder een van uw directeuren mee en zo mogelijk ook een ouder. Bent u directeur? Nodig dan een ouder en een bestuurder uit om mee op weg te gaan. Deze combinatie van reisgenoten zorgt voor meerwaarde en voor een maximaal rendement van deze dag. Het levert u nieuwe invalshoeken op voor reflectie op uw eigen organisatie.

Bruikbare kennis en ideeën
Tijdens de bustocht zitten we uiteraard niet stil. Naast een voedzame maaltijd reiken we op ludieke wijze ‘food for thought’ aan: inspirerende ideeën en nieuwe inzichten rond Passend Onderwijs. Op de terugweg broedt u over mogelijkheden om wat u geleerd hebt toe te passen op uw eigen situatie. Na terugkomst op het vertrekpunt gaat u geheid huiswaarts met bruikbare kennis, praktische ideeën en concrete ambities.

Meer informatie

Delen