Direct naar content

Quickscan innovatiekansen onderwijsorganisaties

Momenteel is er veel aandacht voor de ontwikkelingen in het denken over leren van jongeren. Daarbij kunnen we vaststellen dat de maatschappij in de afgelopen anderhalve eeuw verschillende malen ingrijpend is veranderd, maar dat de manier van werken op scholen in grote lijnen gelijk is gebleven.

Kwaliteitskader
Met behulp van de quickscan AKTIEF maakt u inzichtelijk op welke onderdelen uw school de aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen kan verbeteren. Het betreft een kwaliteitskader voor integrale innovatie. Het vormt een basis voor het bedenken van duurzame oplossingen op het gebied van de inhoud (visie en leerinhouden), mensen (hun gedrag en handelen), de organisatie (groeperingsvormen, roostering etc) en de sturing die op deze elementen plaatsvindt.

Basis voor dialoog
In deze quickscan komen de vier deelgebieden van het veranderkader aan bod. Per bouwsteen zijn een aantal stellingen geformuleerd. Door het toekennen van een score wordt inzichtelijk in in welke mate de stelling overeenkomt met de situatie binnen de onderwijsinstelling. U kunt dit instrument voor meerdere situaties/afdelingen gebruiken. De uitkomst van de quickscan AKTIEF kan gebruikt worden als basis voor een dialoog over de onderdelen waarop de kwaliteit van de (school)organisatie kan worden versterkt.

Meer informatie


Contact met adviseur

Delen