Direct naar content

AKTIEF: integraal model voor verandering

AKTIEF is een succesvolle manier van veranderen die iedereen snapt; een bril die je opzet waardoor je je ook anders gaat gedragen. Bij deze veranderaanpak gaat het om het bedenken van duurzame oplossingen op het gebied van de inhoud (visie en leerinhouden), mensen (hun gedrag en handelen), de organisatie (groeperingsvormen, roostering etc) en de sturing die op deze elementen plaatsvindt.

Kernwaarden

AKTIEF heeft  in (school)organisaties) eigen betekenis gekregen. Enerzijds vormen de afzonderlijke letters een acroniem en anderzijds staat het voor de dynamiek van het leerproces, waarin leerlingen en docenten een ‘aktieve’ rol hebben.
We onderscheiden de volgende kernwaarden:

De samenhang en verbinding van de 4 elementen in de integrale aanpak en de uitwerking gebaseerd op bovenstaande kernwaarden brengt een organisatie in beweging.

Contact met adviseur

Delen