Direct naar content

Staat van het onderwijs: grote verschillen in kwaliteit

Scholen met dezelfde populatie verschillen enorm in kwaliteit. Het maakt dus veel uit naar welke school je gaat. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs.

Over de oorzaak van het verschil in kwaliteit laat de inspectie zich niet direct uit. Maar in het jaarlijks inspectieverslag staat dat scholen die het goed doen een duidelijke visie en ambitie hebben, dat de teams hecht zijn en dat besturen investeren in de professionalisering van de leraren. Bij de professionele ontwikkeling, teamontwikkeling en schoolontwikkeling zetten onze adviseurs eigentijdse methodieken in, zoals “agile werken” en ‘gaming’.

Wendbaar
Agile werken is een benadering die uit het bedrijfsleven komt. Agile technieken zijn bedoeld om wendbaar te organiseren en te leren. “Scrummen” is een van die technieken. Dat is manier om heel resultaatgericht en op korte termijn met elkaar aan haalbare doelen te werken. De methode LeerKRACHT maakt er ook gebruik van. Agile werken dringt nu ook door in het onderwijs. Agile werken biedt bijvoorbeeld hulp bij vraagstukken zoals ‘krimp’, onderwijsvernieuwing, ict en leren, differentiëren en personaliseren van onderwijs. KPC Groep werkt samen met Ad Uijterwaal, die zijn sporen verdiende in de innovatieve technische industrie.

Gaming
Om het leren te faciliteren kan dankbaar gebruik gemaakt worden van speltechnieken. Zogenaamde “Serious games” verleiden mensen tot leren, professionaliseren en teamontwikkeling. Of het nu gaat om leerlingen, leraren, leiders of om de school als lerende organisatie. Martijn Hermsen is onze specialist op het terrein van gaming. Op de conferentie 10-14 onderwijs van 7 april jl.  zorgde hij ervoor dat 40 bestuurders, schoolleiders en leraren met het ‘10-14 spel zonder grenzen’  een bijna levensechte ervaring hadden met samen en grensdoorbrekend ontwerpen van een 10-14 onderwijsconcept.

Sparringpartners   
Scholen die eigentijds professionaliseringsbeleid willen ontwikkelen, een eigen academie willen opzetten of het leren van leraren op de werkplek willen bevorderen vinden in de adviseurs van KPC Groep hoogwaardige sparringpartners. Ze zijn ook architecten van leertrajecten en begeleiders van leerprocessen van onderwijsmensen, professionele leergemeenschappen, teams en schoolorganisaties.

Heeft u zelf belangstelling om op een agile manier te werken of games in te zetten in de professionalisering van leraren of het onderwijs aan de leerlingen? Teken dan in op een van onze inspiratiesessies en leer om zelf voorwaarden te creëren voor onderwijskwaliteit.

Column van Ton Bruining

 

Directeur/adviseur beroepsonderwijs

Delen