Direct naar content
Vmbo mbo hbo

Standaarden voor een optimale overgang naar het mbo

Dat veel leerlingen die van het vmbo, praktijkonderwijs of vso naar het mbo overstappen extra begeleiding nodig hebben, weten we in het beroepsonderwijs allemaal. Dat die begeleiding nog niet honderd procent is, weten we ook. De landelijke uitvalcijfers liegen er niet om. Er ontbreken nogal wat schakels in de zorgketen die de scholen met elkaar vormgeven om de leerlingen op een vertrouwde plek in het mbo te krijgen en te houden.

Compleet beeld
Ondanks veel onderzoek naar de oorzaken van deze problematiek en veel praktijkkennis bij docenten, decanen en instroomcoördinatoren, ontbreekt een compleet beeld van wat we moeten doen om de doorstroom te optimaliseren en de uitval fors te verminderen. Evenmin is er een structurele aanpak voor samenwerkingsverbanden om een duurzame oplossing voor de overdracht van leerlingen te realiseren.

Gesprekskader voor scholen
Het ministerie van OCW heeft daarom KPC Groep in het kader van SLOA de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de belangrijkste aandachtspunten voor de overgang van vmbo, praktijkonderwijs en vso naar mbo. Welke punten doen er echt toe als we de leerlingen goed willen voorbereiden en begeleiden? De standaarden overgang mbo bieden docenten, decanen en instroomcoördinatoren een gesprekskader om te komen tot een effectievere aanpak van de overgang naar het mbo.

In samenwerking met het onderwijs
De standaarden zijn gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en een serie interviews met sleutelfiguren en medewerkers uit het vmbo, praktijkonderwijs of vso en het mbo en zijn opgebouwd aan de hand van vijf thema’s: leerling  in beeld, overdracht leerling, doorgaande lijn, kennismaking mbo en evaluatie.

Mogelijke interventies
Als vervolgacties op de standaarden zijn er diverse interventies denkbaar. KPC Groep ondersteunt scholen bij de implementatie van interventies op onderstaande terreinen. 

  • Bewustwording (teamoverleg, dagelijkse overdracht leerling-informatie)
  • Klassenstructuur (van instroom naar niveau; begeleidingsbehoefte)
  • Professionalisering gesprekkencyclus, optimaliseren communicatieve vaardigheden en pedagogisch-didactische kennis.
  • Betere borging specifieke pedagogisch-didactische kennis (autisme, dyslexie, pdd-nos) binnen primaire proces.
  • Warmere overdracht van vo (ondersteuning uit (v)so/standaarden)/Warme ontvangst MBO

Downloads

Delen