Direct naar content

Werken met leergebieden

Bij het vormgeven en inrichten van de vernieuwde onderbouw.

De koers bepalen
De koers bepalen - Richting van de organisatie gaat over het richten van de organisatie als het gaat om de vernieuwde onderbouw. Waar wil de school naar toe, hoe vertaal je de visie op leren en hoe bewaak je daarbij de integraliteit? Als scholen de stappen doorlopen hebben die beschreven staan, dan hebben zij hun visie en strategie voor een vernieuwde onderbouw geformuleerd. 


Op expeditie
Op expeditie - Inrichting van personele units en werken met teams gaat in op de inrichting van de personele units en het werken met teams in de vernieuwde onderbouw. Het richten van leergebieden heeft veel weg van een expeditie. Het is een ontdekkingstocht die slaagt als het een onderneming is van het gezamenlijke team en ieder expeditielid zijn of haar kwaliteiten optimaal inzet. Wat betekent dat voor de individuele leraar en wat houdt het in voor een team en zijn teamleider?


De geschikte uitrusting
De geschikte uitrusting - Inrichting van leergebieden en werken met projecten biedt informatie over de te maken inhoudelijke keuzes en uitwerkingen van leergebieden en het werken met projecten in de vernieuwde onderbouw. Het deel bestaat uit een groot aantal door de scholen aangeleverde bijlagen met voorbeelden en formats, zoals een voorbeeld van een rooster en formats voor de invulling van leerlijnen. 

 

Contact met adviseur

Delen