Direct naar content

1-zorgroute in het SBO

Steeds meer scholen voor speciaal basisonderwijs SBO kiezen voor het werken met 1-zorgroute. Invoering van 1-zorgroute in het SBO vertoont veel overeenkomsten, maar zeer zeker ook verschillen met invoering in het regulier basisonderwijs.
KPC Groep heeft de invoering van 1-zorgroute in het SBO uitvoerig gevolgd en onderzocht. We weten wat de succesfactoren zijn en de ‘valkuilen’ bij de invoering. Mede op basis van de resultaten ons onderzoek is een speciale op het SBO-toegespitste ‘route’ opgesteld. Bij de invoering van 1-zorgroute in het SBO wordt  een directe koppeling gemaakt met het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief.
KPC Groep heeft succesvolle ervaringen in het begeleiden van scholen voor SBO. Daarnaast beschikken onze adviseurs over veel expertise met het begeleiden van opbrengstgericht werken in de school.

Download

Delen