Direct naar content

Bestuursadvies

Bestuursadvies

Strategieontwikkeling en implementatie; bestuurlijk-organisatorische vraagstukken;  innovatie- en verandermanagement. De bestuursadviseurs van KPC Groep adviseren en begeleiden eindverantwoordelijke bestuurders en CvB-ers in het primair onderwijs bij hun kernvragen.

Dit doen we op basis van jarenlange ervaring, in de praktijk beproefde aanpakken en ‘state of the art’- expertises. Onze bestuursadviseurs werken op het hoogste bestuurlijk niveau en hebben veel ‘vlieguren’ gemaakt. Ze weten de verbinding te maken tussen besturende processen, primaire processen en ondersteunende processen. We kennen de krachtenvelden in uw sector, de uitdagingen en ‘kopzorgen’.

Expertises
Onze focus ligt op de sleutelopgaven van bestuurders in relatie tot thema’s als strategie en alignment,  onderwijskwaliteit, vernieuwing en innovatie, externe samenwerking en bedrijfsvoering.
We helpen u bij het vinden van antwoorden rond complexe bestuurlijke vraagstukken. Als adviseur, als procesbegeleider of als sparringpartner. Onze bestuursadviseurs kennen uw wereld, de spanningsvelden en de bestaande en toekomstige dilemma’s. Hierdoor zorgen we voor versnelling en voor implementatiekracht bij het realiseren van de bestuurlijke agenda.

Opdrachtgevers schakelen ons onder meer in bij de volgende thema’s:

 • governance en stakeholdermanagement;
 • ‘krimp’ en herontwerp van de educatieve voorzieningenstructuur;
 • bestuurlijke samenwerking in kader van Passend Onderwijs en op snijvlak van onderwijs en jeugdzorg;
 • bestuurlijke vraagstukken rond Integrale Kindcentra;
 • samenwerking met gemeenten en jeugdzorg;
 • inrichten van integrale kwaliteits- en monitoringssystemen;
 • efficiencyverbetering (onder meer op basis van benchmarking).

 
Actuele opdrachten in primair onderwijs

Naast kennis en ervaring hebben we een onafhankelijke blik en kunnen we met frisse ogen kijken naar zaken waarmee u worstelt. Recent hebben we in het PO opdrachten vervuld rond:

 • verbetertrajecten van de bestuurlijke organisatie;
 • fusietrajecten van scholen in verband met de stelselwijziging Passend Onderwijs;
 • procesbegeleiding rond strategische beleidsontwikkeling met zowel stakeholders als interne actoren;
 • inrichting van organisatiebreed kwaliteitsbeleid en -systeem;
 • onderzoek en ontwikkeling van beleidsscenario’s rond kinderopvang in eigen beheer.

Graag vertellen wij u meer over onze opdrachten en desgewenst kunnen we u in contact brengen met referenten.

 
Praktijkvoorbeeld

 
Contactpersoon
Contactpersoon bestuursadvies primair onderwijs is Ineke Sagasser. Bij haar kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke bestuursadviseur u het beste verder kan helpen.

Contact met adviseur

Kleur bekennen

KPC Groep ondersteunt onderwijsorganisaties bij vraagstukken rond identiteit, positionering en leiderschap.

 • www.kleurbekenneninonderwijs.nl

Benchmark

Mentoraat, interne begeleiding of beroepspraktijkvorming. Elke school worstelt met de vraag hoeveel tijd een leraar moet krijgen voor een bepaalde taak. KPC Groep biedt nu benchmarks taakbeleid aan.