Direct naar content

Nieuws +

Nieuws
Nieuws over bestuur en directie

27-03-2017 Per 1 april neemt Johan van der Horst afscheid van KPC Groep als bestuurder/algemeen directeur. Hij gaat gebruikmaken van de levensloopregeling, gevolgd door pensioen. De bestuurlijke taken worden overgenomen door de beide directeuren Ton Bruining en Linda Schlundt Bodien.

Lees verder
ICT en leren: maak het concreet

15-03-2017
Veel scholen willen niets liever dan ICT beter integreren in het onderwijs. Er komen steeds meer laptops en iPads de school binnen. Maar zijn we er dan? Interview met Pleuni van Rooij.

Lees verder
Aan de slag met schoolprofilering

13-03-2017 In een recent in BSM verschenen artikel bespreken Arie van Erp en Hans Burgmans acties en concrete interventies die behulpzaam zijn bij het versterken van de reputatie en het verwerven van voorkeur.

Lees verder
Werken met kernconcepten in plaats van opknippen in vakken

21-02-2017 "We hebben te lang onderwijs gegeven zoals we het zelf vroeger hebben gehad. Alles opgeknipt in vakken zonder dat er verbanden worden gelegd."De Julianaschool is bezig met een transformatie en zet volop in met het werken met kernconcepten. Schoolleider Taco Boukema geeft een inkijk.

Lees verder
Samenwerking Stichting Delta en KPC Groep

17-02-2017 De scholen van Stichting Delta zijn volop in beweging. KPC Groep biedt hierbij ondersteuning op het gebied van beleidsimplementatie en schoolontwikkeling.

Lees verder
Inspiratieworkshop Professionele leergemeenschap

15-02-2017
Een professionele leergemeenschap (PLG) is concept dat veel in de belangstelling staat. Het ontwikkelen en onderhouden van een professionele leergemeenschap is geen doel op zich, maar draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van bekwaamheden van de docent en daarmee het leerproces van de leerling.

Lees verder
Leiderschapsprogramma met 6 bijzondere modules

13-02-2017 KPC Groep biedt u een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Met de kunst en natuur als inspiratiebron. Uw verhaal en uw rol als leider staat daarbij centraal.

Lees verder
KPC Groep op het AVS congres

13-02-2017 Daadkrachtig leiderschap. Dat is het thema van het AVS-congres van 17 maart. Aan deze dag voor schoolleiders levert KPC Groep verschillende bijdragen.

Lees verder
Whitepaper werken met kernconcepten

13-02-2017 Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Lees verder
Analyseren van toetsresultaten

31-01-2017 De kop van het nieuwe jaar is eraf. De eerste maand van 2017 is voorbij. In het basisonderwijs betekent dat er in korte tijd heel veel toetsen afgenomen zijn. Alle resultaten zijn ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en wat nu….?

Lees verder
Onderzoeksproject naar beweeggedrag van leerlingen

30-01-2017 Bewegen en leren is een gebied dat volop in beweging is en waarop KPC Groep actief is. Als netwerkorganisatie zijn we verbonden met onderzoeksinitiatieven op het gebied van bewegingsonderwijs en als kennismakelaar delen we graag nieuwe inzichten en kansen voor het onderwijsveld.

Lees verder
Erkenning voor excellerende Big Picture scholen

23-01-2017 Het aantal excellente scholen in Nederland is gestegen. 23 januari 2017 kregen 54 scholen te horen dat ze dit predicaat de komende drie jaar mogen voeren. Het totaal aantal scholen dat uitblinkt staat nu op een recordaantal van 183.

Lees verder

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en publicaties? Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Volg ons op

Volg ons op Linkedin Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook