Direct naar content

Nieuws +

Nieuws
Aan de slag met schoolprofilering

17-07-2017 In een in BSM verschenen artikel bespreken Arie van Erp en Hans Burgmans acties en concrete interventies die behulpzaam zijn bij het versterken van de reputatie en het verwerven van voorkeur.

Lees verder
Steeds meer basisscholen kiezen voor eigen koers

17-07-2017 Basisscholen laten steeds vaker het traditionele klassensysteem los om meer individueel les te geven. Dat melden veel dagbladen vandaag.

Lees verder
Zelfregie bij leren: quickscan voor leerlingen en voor docenten

12-07-2017 Zelfregie van zowel docenten áls van leerlingen krijgt de laatste jaren een steeds grotere rol binnen het onderwijs. De term zelfregie kent vele definities. Om spraakverwarring te voorkomen, heeft KPC Groep haar eigen definitie aan dit begrip gegeven.

Lees verder
Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s PO-VO

12-07-2017 Vanuit het Actieplan gelijke kansen is extra geld beschikbaar voor scholen om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen. Het gaat om een subsidieregeling Doorstroomprogramma’s PO-VO en een zogeheten beleidskader Doorstroomprogramma’s vmbo-havo/mbo.

Lees verder
Van krimp naar kracht in het PO

11-07-2017 Veel scholen in het primair onderwijs worden geconfronteerd met teruglopende leerlingenaantallen. Belangrijke factor hierbij is de demografische krimp.

Lees verder
Leren en ICT: hoe pluk je de vruchten?

29-06-2017 Vanuit een onafhankelijke blik inspireren en adviseren we scholen en geven we concrete handvatten voor implementatie. ICT benaderen we hierbij als hulpmiddel, niet als doel.

Lees verder
The next level in leren en organiseren

22-06-2017 De wereldvermaarde Finse hoogleraar Yrjö Engeström is één van de grote denkers op het gebied van leren en organiseren. KPC Groep haalt Engeström op 9 oktober naar Nederland!

Lees verder
Gratis quickscan Handelingsgericht Werken

15-06-2017 Veel basisscholen hebben de afgelopen jaren de stap gezet naar handelingsgericht werken. Veel tijd, geld en energie is hierin geïnvesteerd. Renderen uw inspanningen?
We hebben een gratis online-quickscan die u helpt om de tussenbalans op te maken.

Lees verder
KPC Groep en School & Veiligheid bundelen krachten in calamiteitenteam

13-06-2017 Met ingang van heden kunnen scholen bij ernstige calamiteiten via Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Daarmee bundelen Stichting School & Veiligheid en KPC Groep hun krachten. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardige ondersteuning bij ernstige calamiteiten.

Lees verder
Whitepaper werken met kernconcepten

09-06-2017 Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Lees verder
Zicht krijgen op cruciale leermomenten in PO

06-06-2017 Leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod. Zij bevatten per taal- of rekendomein een groot aantal tussendoelen. Een veelvoorkomend probleem is dat leerkrachten door de ellenlange doelenlijsten vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Lees verder
Onderzoekskader Inspectie: hoe bepaal je schoolambities in PO?

06-06-2017 Samen met het bedrijfsleven hebben onderwijsorganisaties via de regeling Innovatiearrangementen in experimentele projecten samengewerkt aan beter beroepsonderwijs. In een fraai magazine van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) wordt de balans opgemaakt en kijken betrokken terug op de inhoudelijke effecten en impact van de experimenten en nieuwe verbindingen.

Lees verder

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en publicaties? Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Volg ons op

Volg ons op Linkedin Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook