Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Opbrengstgericht werken; versterken van klassenmanagement en instructievaardigheden; verbeteren van onderwijsresultaten. Planmatigheid en doelgerichtheid zijn nodig om echte stappen te zetten.
Wij ondersteunen scholen die hun onderwijskwaliteit willen of moeten verbeteren. Daarbij gaat het om thema’s als opbrengsten en leerresultaten van leerlingen; de organisatie van het primaire en secundaire onderwijsproces en planmatige kwaliteitszorg.  

‘Als directeur van twee scholen heb ik er bewust voor gekozen om dit veranderingstraject met beide scholen tegelijkertijd in te zetten. Maar ik houd de “eigenheid” van beide scholen nauwlettend in de gaten en samen met KPC Groep differentiëren we als dat nodig is.’
Ron de Bruijn, directeur basisschool De Venen

 
Verbetertrajecten voor zwakke scholen

Werken aan onderwijskwaliteit is één ding. Verbeteringen duurzaam verankeren en borgen is een andere zaak. Met onze kennis en ervaringen weten we snel te komen van analyse van pijnpunten tot implementatie van verbeteringen. Zo hebben we uitgebreide ervaringen met verbetertrajecten van (zeer) zwakke scholen in het primair onderwijs en met het verbeteren van taal- en rekenonderwijs

Vraagstukken
Scholen en besturen schakelen ons onder meer in voor vraagstukken rond:

 
Onze aanpak

Onze kracht is het leveren van maatwerk in ondersteuning. We zijn partner voor scholen die onder druk staan en snel een kwaliteitsslag moeten realiseren. Ook helpen we scholen die de stap willen zetten van ‘goed’ naar ‘beter’. Vertrekpunten in onze werkwijze zijn:

  • Focus op effectief leerkrachtgedrag
  • Analyses op school-, groeps- en leerlingenniveau
  • Leggen van verbindingen met alle geledingen
  • Creëren van eigenaarschap

We ondersteunen vanuit verschillende rollen: adviseur, auditor, coach en projectbegeleider.

Referenties en praktijkvoorbeelden
We hebben tal van scholen begeleid die hun onderwijskwaliteit willen of moeten verbeteren. Graag brengen wij u in contact met referenten. Graag bespreken wij in een persoonlijk gesprek uw specifieke ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden.


Artikelen


Contactpersoon
Contactpersoon voor onderwijskwaliteit is Hans Boudestein. Bij hem kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen. 

Contact met adviseur