Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

1-zorgroute

1-zorgroute is gericht op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Met 1-zorgroute stemt u uw onderwijs beter af op de onderwijsbehoeften van uw leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op uw school. Ten slotte biedt 1-zorgroute extra impulsen om de kwaliteit van uw onderwijs en de leerlingzorg te verbeteren. KPC Groep is mede-ontwikkelaar van 1-zorgroute. We stonden niet alleen aan de wieg van het concept maar blijven investeren in nieuwe kennisontwikkeling. Vanuit onze ruime begeleidingservaring bieden we ondersteuning op maat.

Zorgstructuur
1-zorgroute beschrijft de in onderwijszorg vereiste stappen op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. Op groepsniveau gaat u aan de slag met de cyclus handelingsgericht werken. U signaleert leerlingen die extra aandacht nodig hebben op tijd en u krijgt een helder beeld van de onderwijsbehoeften van uw leerlingen. Groeps- en leerlingbesprekingen stellen u in staat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften effectief te clusteren, een doelgericht groepsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.
Op schoolniveau levert 1-zorgroute een effectieve zorgstructuur op met concrete stappen om de kwaliteit van de onderwijszorg in school te verbeteren. Bovenschools tenslotte, zorgt 1-zorgroute voor samenwerking met alle partners in onderwijs en zorg in uw regio en voor een efficiënte afstemming tussen schoolinterne en externe zorg.

1-zorgroute in vogelvlucht

  • Biedt praktische handvatten om uw onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en om te gaan met verschillen
  • Geeft handelingsgericht werken een vaste plek in de zorgstructuur van uw school
  • Vergroot de competenties van leerkrachten en intern begeleiders
  • Zorgt voor meer samenhang en aansluiting tussen schoolinterne en –externe leerlingzorg
  • Verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school
  • Verbetert de samenwerking met partners in de buurt of regio


1-zorgroute, maar dan anders….?!
Op veel scholen wordt hard gewerkt om het onderwijs beter af te stemmen op de leerlingen en vanuit de onderwijsbehoeften van kinderen te werken. Vaak wordt daarbij de aanpak van 1-zorgroute gehanteerd. Sommige scholen ervaren deze werkwijze als sterk sturend en instrumenteel en vragen zich af of het aansluit bij hun onderwijsconcept, hun schoolsituatie, hun wensen. KPC Groep laat u zien dat er verschillende ‘routes’ zijn om handelingsgericht werken in te voeren in de school. Voor o.a. innovatieve scholen (Dalton, TOM, Montessori, Slim Fit etc.), kleine scholen en scholen die hun onderwijs op korte termijn moeten verbeteren zijn aangepaste ‘routes’ die ‘ingekleurd’ kunnen worden. Het resultaat: een aanpak die past bij de situatie van uw school.

Contact met adviseur

Publicatie 1-zorgroute SBO

De leraar aan het roer