Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Data driven teaching

Instructie afstemmen op leerresultaten
De onderwijskwaliteit van een school kan verbeterd worden door het versterken van een opbrengstgerichte cultuur op alle niveaus van de school: de klas, de school, het schoolbestuur. In alle gevallen vormt datafeedback d.w.z. de grondige analyse van de leerresultaten en behoeften van leerlingen het vertrekpunt.

Met datafeedback meer leerrendement 
Datafeedback wordt ingezet als instrument om instructie en onderwijs doelgerichter te maken en het leerrendement te verhogen. Datafeedback is op diverse scholen in Nederland succesvol ingevoerd. KPC Groep ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het implementeren en toepassen van datafeedback binnen de school en begeleidt leerkrachten bij het realiseren van data driven teaching: instructie afgestemd op de gemeten leerresultaten en behoeften van de individuele leerling. Voorbeelden hiervan zijn klassenconsultaties, feedbackgesprekken en inhoudelijke teamvergaderingen.

"Het is voor onze school een bijzonder goed instrument gebleken, omdat ook onze blinde vlekken aan het licht kwamen."
Zwanet Oosterhof, directeur Openbare Jenaplanschool De Ynlaet, Heerenveen.


Opbrengstgericht werken

De adviseurs van KPC Groep combineren expertise op het gebied van datafeedback en data driven teaching met ervaring met professionaliserings- en organisatievraagstukken. We werken op de verschillende niveaus binnen de onderwijsorganisatie aan een opbrengstgerichte manier van werken en verbetering van de onderwijskwaliteit. Scholen en schoolbesturen schakelen ons onder meer in voor:

  • Advisering en begeleiding bij de implementatie van datafeedback binnen de school
  • Analyse van data
  • Professionalisering op alle niveaus binnen de organisatie
  • Ondersteuning bij vertalen van data naar doelgerichte instructie en onderwijs
  • Implementeren en borgen van data driven teaching binnen de school


Resultaten

  • Meer sturing op kwaliteit van onderwijs
  • Versterking van een opbrengstgerichte cultuur binnen de school
  • Instructie en onderwijs op maat
  • Door meer met toetsresultaten te doen ontstaat hoger leerrendement met name op gebied van taal- en rekenonderwijs
  • Professionalisering leerkrachten

Contact met adviseur