Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Opbrengstgericht werken

Hoe verhoog je de leeropbrengsten van de leerling? Samen met besturen, directies, teams en leerkrachten werkt KPC Groep aan de kwaliteit van onderwijs. Honderden scholen hebben we ondersteund bij het verbeteren van onderwijs, het wegwerken van achterstanden en het vergroten van de leeropbrengsten.

 
Schoolanalyse
Verbeteren van de onderwijskwaliteit begint met een grondige analyse. Wat is hier aan de hand? Waarom blijven de resultaten achter en is de school zwak? Als kritische sparringpartner brengen we de achterliggende oorzaken op tafel.  We brengen de gehele onderwijsorganisatie in kaart en maken een ‘foto’. We gaan samen met het team en het management de diepte in en lichten de school door. Aspecten daarbij zijn de leerlingpopulatie, de samenstelling van het team, de organisatie, het klassenmanagement en de relatie tussen school en omgeving.

Draaiboek met concrete doelen
Aan de hand van de analyse leggen we de vinger op zwakke plekken en stellen we een actieplan op. Een concreet draaiboek waarmee de school stapsgewijs haar doelen kan realiseren. Samen met managers en leerkrachten benoemen we prioriteiten en verantwoordelijkheden en het tijdpad. Harde en meetbare doelen zorgen voor focus. Bijvoorbeeld: “De leeropbrengsten van technisch onderwijs moeten na één jaar verbeterd zijn met 25%”.

Implementatie en monitoring 
Ook bij de implementatie kan KPC Groep ondersteuning bieden. Voorbeelden hiervan zijn coaching van management, organisatie van studiedagen, visie-ontwikkeling, klassenconsultaties en feedbackgesprekken. Schoolbesturen kunnen ons ook inschakelen voor monitoring van de verbeteracties.  We houden de vinger aan de pols en maken resultaten zichtbaar. Daarbij bestaat de mogelijkheid scholen te benchmarken.

Het resultaat

  • Vooruitgang in de leeropbrengst 
  • Prestatiegerichter en doelgerichter werken op alle niveaus in  de organisatie
  • Eigenaarschap bij onderwijsprofessionals
  • Professionele cultuur

 
Ondersteuning aan (zeer) zwakke scholen 

Een negatief oordeel van de Inspectie. KPC Groep heeft veel ervaring met het ondersteunen van zwakke en zeer zwakke scholen. Hoe schep je als schoolbestuur de juiste voorwaarden voor een verbetertraject en hoe monitor je de resultaten van verbeterplannen? In opdracht van de PO-Raad voeren we schoolanalyses uit op bestuurs-, school- en klasniveau. Deze geven inzicht in de oorzaken van de achterblijvende resultaten. Ook maken de schoolanalyses scherp welke stappen nodig zijn om de leeropbrengsten te verbeteren.

Download

Directeur/adviseur Primair Onderwijs

Liniaal OGW

 

Deze praktische tool geeft een overzicht van de bouwstenen die OGW tot een succes maken.