Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Teruglopende onderwijsopbrengsten

Lopen de opbrengsten van uw school terug? Of blijven de opbrengsten achter?  Het is dan zaak om snel een onafhankelijke analyse te laten maken van de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs. 

KPC Groep ondersteunt scholen bij het verbeteren van hun onderwijsresultaten. In deze video een impressie van onze ondersteuning voor de St. Paulusschool in Arnhem op het gebied van rekenresultaten.

Scholen en besturen schakelen ons in voor vraagstukken rond de volgende thema’s:

 • Analyse van toetsresultaten
 • Leerlijnen
 • Schoolstandaarden
 • Klassenmanagement
 • Opbrengstgericht werken
 • Differentiatie

 

 Aanpak KPC Groep 

 • Schoolanalyse
  We gaan samen met het team en het management de diepte in en lichten de school door. Aspecten daarbij zijn de leerlingpopulatie, de samenstelling van het team, de organisatie, het klassenmanagement, de kwaliteit van de instructie en de relatie tussen school en omgeving.
 • Actieplan
  Aan de hand van de analyse leggen we de vinger op zwakke plekken en stellen we een actieplan op. Samen met managers en leerkrachten benoemen we prioriteiten en verantwoordelijkheden en het tijdpad. 

We ondersteunen vanuit verschillende rollen: adviseur, auditor, coach en projectbegeleider. 


Waarom KPC Groep

 • Focus op effectief leerkrachtgedrag
 • Analyses op school-, groeps- en leerlingniveau
 • Leggen van verbindingen met alle geledingen
 • Creëren van eigenaarschap

 

Resultaat

 • Vooruitgang in leeropbrengsten
 • Prestatiegerichter en doelgerichter werken op alle niveaus in de organisatie
 • Concrete afspraken rond klassenmanagement en differentiatie
 • Eigenaarschap bij onderwijsprofessionals

Diensten
- Coaching van management
- Organisatie van studiedagen
- Data-analyses
- Visieontwikkeling
- Klassenconsultaties
- Feedbackgesprekken


Downloads


Contactpersonen
De contactpersonen voor teruglopende onderwijsopbrengsten zijn Hans Boudestein en Marjan van der Maas. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.


Contact met adviseur

Contact met adviseur