Direct naar content

Onderwijsvernieuwing

Voorbereid de toekomst in

Krimp en dalende leerlingaantallen; vorming van integrale kindcentra; 21e eeuwse vaardigheden; een meer onderscheidend profiel. Vanuit verschillende urgenties en ambities zijn scholen en besturen bezig met onderwijsvernieuwing in het basisonderwijs.

Het ontwerpen en implementeren van onderwijsvernieuwingen is een complex inhoudelijk en veranderkundig vraagstuk. We helpen scholen en besturen bij het richten, inrichten en verrichten van innovaties en duurzame vernieuwingen. In alle drie de fases zijn we inzetbaar als adviseur, procesbegeleider of sparringpartner.

Met de middelen van vandaag kunnen we de organisatie van gisteren niet handhaven. Alleen door ons onderwijs anders te organiseren kunnen we inhoudelijk blijven doorontwikkelen.
Ruud Beekhuizen - voorzitter College van Bestuur stichting Delta

 

Vraagstukken 

De thema’s waarbij we opdrachtgevers ondersteunen liggen op het snijvlak van organisatieontwikkeling, professionalisering en onderwijsinnovatie.
Vraagstukken waarvoor we onder meer worden ingeschakeld:

Onze dienstverlening is altijd maatwerk. We koppelen uw vraag,  context en wensen aan onze mensen, competenties en expertises. We kunnen in onze ondersteuning putten uit een breed spectrum van instrumenten, aanpakken en interventies.


Hoe wij werken
We benaderen de vraagstukken van opdrachtgevers vanuit drie (samenhangende) invalshoeken:

 • Primair proces
 • Organisatie
 • Omgeving

Onderwijsvernieuwing 

 
Door deze integraliteit helpen wij u duurzame oplossingen te realiseren. We zorgen voor verbinding en eigenaarschap in uw organisatie op alle niveaus. Veranderprocessen krijgen hierdoor snelheid én verankering in gedrag en competenties.


Referenties
Graag brengen wij u in contact met scholen, besturen en samenwerkingsverbanden die wij geholpen hebben bij het realiseren van ambities. Hun verhalen geven u inzicht in de gekozen aanpakken, veranderprocessen  en de gerealiseerde resultaten.


Artikelen


Praktijkvoorbeelden


Contactpersoon
Contactpersoon voor onderwijsvernieuwing is Margje van Muiswinkel. Bij haar kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.

  Directeur/adviseur Primair Onderwijs

  Contact met adviseur

  Onderwijs Anders: onderzoeken en publicaties

  Onderwijs Anders 

  Tips voor team- en leiderschapsontwikkeling


  Onderwijs echt passend organiseren


  Handvatten voor zelfsturend leren

  Praktische handvatten voor het stimuleren van zelfsturend leren competenties van leerlingen.