Direct naar content

21e eeuwse vaardigheden

Voorbereid de toekomst in
Deelnemen aan de wereld van morgen vraagt om andere vaardigheden. 21e eeuwse vaardigheden zoals ‘digitale geletterdheid’, ‘samenwerken’, ‘communicatie’, ‘creativiteit’ en ‘probleemoplossend denken’ zijn cruciaal voor aansluiting met de samenleving en de toekomstige arbeidsmarkt.

Veel basisscholen besteden daarom aandacht aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en wat dat betekent voor de inrichting van het onderwijsprogramma. Vragen die scholen aan ons stellen zijn onder meer:

  • Hoe kunnen we in ons curriculum concreet invulling geven aan een of meerdere 21e eeuwse vaardigheden?
  • Wat betekenen de 21e eeuwse vaardigheden voor het pedagogisch-didactisch handelen van onze leerkrachten?
  • Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Hoe kunnen we omgaan met verschillen?
  • Hoe creëren we een uitdagende en rijke (digitale) leeromgeving die tegemoet komt aan de 21e eeuwse vaardigheden?


Ondersteuning op maat
Onze ondersteuning is op maat en sluit aan bij uw beginsituatie en ambities. In nauwe samenwerking met u realiseren we uw doelen. We maken hierbij gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring met het herinrichten van onderwijs en leeromgevingen (‘Onderwijs Anders’). 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en leren vanuit eigenaarschap zijn hierin belangrijke thema’s.

Dienstverlening
Opdrachtgevers schakelen ons onder meer in voor:

  • Studiebijeenkomsten en workshops
  • Coaching van werkvloer tot stuurgroep
  • Projectleiding van initiatie tot en met implementatie

Downloads


Meer weten?
Neem contact op met Marijke Bertu of Margje van Muiswinkel.Contact met adviseur

Contact met adviseur