Direct naar content

Werken met kernconcepten

Voorbereid de toekomst in

Kinderen kennis laten opdoen die echt beklijft. Kinderen inzicht geven in zichzelf, hun fysieke, digitale en sociale omgeving en in ‘de grote wereld’. Het werken met kernconcepten komt hieraan tegemoet. Een andere aanpak voor het onderwijs op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
Leerstof op het gebied van wereldoriëntatie wordt niet aangeboden vanuit ‘losse vakken’  maar vanuit samenhangende thema’s die kinderen uitdagen tot actief leren. Thema’s als ‘energie’, ‘macht’, ‘groei en leven’ en ‘tijd en ruimte’. Op basis van kernvragen en betekenisvolle opdrachten verwerven kinderen inzichten, feiten en vaardigheden. 

Wij ondersteunen scholen en teams die aan de slag willen met kernconcepten en invulling willen geven aan thematisch onderwijs op het gebied van wereldoriëntatie. Daarbij zijn ook scholen die gekozen hebben voor een herinrichting van hun onderwijs (‘onderwijs anders’).

Ondersteuning werken met kernconcepten
Onze adviseurs professionaliseren uw team bij het invoeren van het werken met kernconcepten.  Naast het samen voorbereiden van de kernconcepten voor wereldoriëntatie, krijgt een schoolteam ondersteuning op maat op de werkvloer bij de implementatie van alle aspecten die het werken met kernconcepten. Hierbij kan de focus liggen op het inzetten van kwaliteiten, zowel van leerlingen als leerkrachten, resultaatverbetering en monitoring van de opbrengsten. 

Scholingsvragen die vaak aan ons gesteld worden: 

  • Wat betekent het werken met kernconcepten voor het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten? 
  • Welke vaardigheden moeten leerlingen leren om zelfstandig in een rijke leeromgeving te kunnen werken? 
  • Hoe richten we de leeromgeving doelgericht en ‘rijk’ in?
  • Hoe kan ons team kwalitatief hoogwaardig en doelgericht inhoud geven aan wereldoriëntatie? Al dan niet met de al aanwezige methoden voor wereldoriëntatie.


Wij verzorgen studiebijeenkomsten, coaching (leerkrachten, veranderteams, stuurgroepen) en procesbegeleiding.

Graag brengen wij u in contact met scholen die werken met kernconcepten. Hieronder vindt u voor een eerste beeld een aantal verhalen van scholen die gekozen hebben voor kernconcepten.


Ook interessant

Contact met adviseur

Whitepaper

Over het werken met kernconcepten maakte onze adviseur Margje van Muiswinkel een whitepaper met concrete praktijkvoorbeelden.