Direct naar content

Kindcentra

Voorbereid de toekomst in
Onderwijs, voorschoolse educatie en kinderopvang integreren in een netwerk rondom het kind. De vorming van een integraal kindcentrum (IKC) en het ontwikkelen van een doorlopende pedagogische en didactische lijn is een uitdaging die we graag met u aangaan.

Op tal van plaatsen in ons land werkt(e) KPC Groep mee aan de ontwikkeling en implementatie van kindcentra. Opdrachtgevers van ons vindt u onder meer in de gemeenten Ede, Arnhem, Oss, Doorwerth en Roosendaal.

Dienstverlening IKC

  • Verrichten van haalbaarheidsonderzoek: contextanalyse en draagvlakonderzoek;
  • Coaching en scholing op het terrein van de pedagogische visie en beleid op bestuurlijk of gemeentelijk niveau;
  • Coaching en scholing op terrein van pedagogische visie en beleid tussen kinderdagverblijven, peuteropvang en scholen;
  • Ontwikkeling en implementatie van doorgaande educatieve en pedagogische ontwikkelingslijnen; 
  • Ondersteunen bij het realiseren van effectieve samenwerkingsrelaties in de keten rondom het kind; 
  • Ondersteunen en ontzorgen bij juridische-bestuurlijke vraagstukken, fusie, financiële en personele unies;
  • Ontwikkelen en coachen van diverse rollen en competenties van de diverse professionals inclusief management binnen een IKC;
  • Organiseren van partnership van ouders vanuit de pedagogische driehoek kind, ouders en professionals.


Integrale samenwerking rondom het kind

Waarom KPC Groep?
We kennen de mogelijkheden en kansen, maar ook de inhoudelijke en procesmatige valkuilen en risico’s. Door onze expertise en maatwerk-benadering komt u tot een breed en op alle niveaus gedragen kindcentrum. Onze focus ligt met name op organisatorische, personele, pedagogische  en didactische aspecten. Afhankelijk van uw vraag zijn we inzetbaar als coach, trainer, adviseur, onderzoeker of procesbegeleider. 

Interessant voor u 


Contactpersonen
Contactpersonen voor kindcentra zijn Marjan van der Maas en Marijke Bertu. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.


Contact met adviseur

Contact met adviseur