Direct naar content

‘Krimp’ en herinrichten van onderwijs

Voorbereid de toekomst in

‘Krimp’ en de terugloop van leerlingenaantallen vraagt besturen en scholen om nieuw antwoorden en een herbezinning op de inrichting en organisatie van het onderwijs. 

De impact van krimp is groot en beïnvloedt vele aspecten:

  • leerlingenaantallen;
  • schoolprestaties;
  • financiële resultaten en exploitatie;
  • leeftijdsopbouw en aantal personeelsleden op school;
  • aantal, opzet en onderhoud van (school)gebouwen;
  • leefbaarheid van de wijk, stad of dorp;
  • aantrekkelijkheid van het beroep van leraar.

We ondersteunen besturen en scholen zich voor te bereiden op de krimp: van leerlingen en van financiële middelen. 

Andere inrichting van onderwijs (‘onderwijs anders’) 
Door het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden. Leerkrachten gaan werken in teamverband en in een nieuwe organisatiestructuur die optimaal inspeelt op instructiebehoeften en leerbehoeften van kinderen. 

Uw context staat centraal

Bij het herinrichten gaan we uit van de specifieke context van de school: de visie van de school op onderwijs, de leerbehoeften van kinderen, de fysieke mogelijkheden van het gebouw, de kwaliteiten en talenten van het team en de verwachtingen van ouders. 

Ondersteuning 
KPC Groep heeft veel ervaring in het begeleiden van besturen en scholen die te maken hebben met krimp bij het toekomstbestendig maken van onderwijs. We bieden ondersteuning op  verschillende fronten.

  • We helpen u de kwaliteit van uw onderwijs te behouden of zelfs te versterken. We ontwikkelen voor en met u scenario’s, brengen mogelijke nieuwe organisatievormen in kaart (zoals bijvoorbeeld het werken in units) en vertalen keuzes door in onderwijskundige, personele en financiële consequenties. 
  • We bieden zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning bij de  implementatie van plannen. Met veel aandacht voor het creëren van draagvlak en eigenaarschap in het team. Voorbeelden van ondersteuning zijn studiedagen, (team)coaching en professionalisering van teamleden. 
  • We nemen werk uit handen en zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren bij de herinrichting van het onderwijs.  Zo kunnen we u ‘ontzorgen’ met de inzet van projectleiders. 

PraktijkvoorbeeldenDirecteur/adviseur Primair Onderwijs