Direct naar content

Onderwijsvernieuwing

Voorbereid de toekomst in

Onderwijs anders en de meerwaarde voor groep 1-2-3

Praktijkvoorbeeld
"Om onze school voor te bereiden op de toekomst moesten we ons onderwijs anders inrichten. Maar dit heeft eigenlijk iets moois opgeleverd.” Aan het woord is directeur Han Boone van basisschool St. Willibrordus, een kleine school (ca. 80 leerlingen) in Vilsteren bij Zwolle. “Net als veel andere scholen hebben we te maken met krimp, verandering was noodzakelijk om ons voortbestaan veilig te stellen. In juni 2012 startte op onze school het traject om ons onderwijs anders te gaan organiseren. Met als uitgangspunt kwaliteitsbehoud/profileren. We concludeerden al snel dat groepsoverstijgend denken noodzakelijk was. Het team stond niet te trappelen, maar na enkele studiedagen begonnen ze kansen te zien en minder te denken vanuit noodzaak en beperkingen. Nu al typerend voor onze omslag is dat de leerkrachten het hebben over 'onze kinderen' in plaats van 'mijn kinderen'.

Contact met adviseur