Direct naar content

Onderwijsvernieuwing

Voorbereid de toekomst in

Tienercollege als broedplaats

Het Tiener College is een innovatief onderwijsconcept voor kinderen van 10-14 jaar dat in nauwe samenwerking tussen leraren en ouders, tussen PO- en VO-scholen en tussen leraren en besturen vorm heeft gekregen. Vier keer per jaar komt een vaste kern van leraren en schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar in de leergemeenschap Tiener College. Afhankelijk van het thema brengen ze collega’s mee. Samen werken ze aan de doorontwikkeling van Tiener College.

Leerpotentieel van een leergemeenschap
De leergemeenschap Tiener College is een van de vele leergemeenschappen die door adviseurs van KPC Groep worden begeleid. De ervaringen met het Tiener College laten zien dat het samenwerken door onderwijsprofessionals uit verschillende domeinen en van verschillende niveaus veel leerpotentieel oplevert. De benutting van dit potentieel kan de ontwikkeling van nieuwe schoolconcepten, de ontwikkeling van de school en van de betrokken onderwijsprofessionals ten goede komen. Aan de hand van de Leergemeenschap Tiener College willen we dit verder verduidelijken.

  • Download praktijkvoorbeeld leergemeenschap Tiener College

Contact met adviseur