Direct naar content

Onderwijsvernieuwing

Voorbereid de toekomst in

Scholenbouw

Hoe realiseer je huisvesting die past bij het onderwijsconcept. Een schoolgebouw dat ‘matcht’ met de eisen van het toekomstige onderwijs? Vraagstukken die op tafel komen als de school het groene licht krijgt voor nieuwbouw of verbouw.

Scholenbouw
KPC Groep heeft een methodiek die scholen helpt om de juiste keuzes te maken. De methodiek zorgt ervoor dat de huisvesting een duurzame ‘jas’ is die past bij de onderwijsvisie. Onze aanpak is door veel scholen met succes toegepast.

Schoolontwikkeling
Vernieuwing van het schoolgebouw is een katalysator voor schoolontwikkeling. De start van een nieuwbouw- of verbouwtraject is een uitgelezen moment om stil te staan bij de onderwijsvisie, de toekomstige leeromgeving en de benodigde ruimten.

Globaal ruimte relatieschema

Huisvesting_vlekkenplan

Onze methodiek loodst u door het traject van onderwijsvisie tot schoolgebouw. Aan dit traject - dat uit acht stappen bestaat - kan het hele team deelnemen. Ook kinderen kunnen een plaats krijgen in het traject en meedenken over de school van de toekomst.


Dienstverlening
Onze ondersteuning is maatwerk en heeft vele gezichten. Procesbegeleiding, coaching van stuurgroep/veranderteam, studiebijeenkomsten, brainstormsessies, bezoeken van inspiratiescholen.

Nieuwbouw biedt meer kansen dan een nieuw gebouw. Het gaat niet over stenen maar over de kans eindelijk onderwijs te geven zonder gehinderd te worden door gebouwafhankelijke factoren.”
Adriaan van den Hove, algemeen directeur VCPO Noordoostpolder


Opbrengsten

  • Een toekomstbestendig huisvestingsconcept
  • Draagvlak en eigenaarschap in het team
  • Een eigen en schoolspecifiek concept
  • Borging van het onderwijskundig concept
  • ‘Vlekkenplan’ voor de architect
  • Onderwijscatalogus: inventarisatie eisenpakket (lesstof, leermiddelen, personeel, kosten, gebouwen) invoering competentiegericht onderwijs en kostprijs per onderdeel
  • Analyse van verbeterpunten op het vlak van rendement, beheersbaarheid en efficiency
  • Implementatie plan van aanpak op onderdelen als outsourcing, professionalisering, opbouw curriculum.


Cases en artikelen

Contact met adviseur

Contact met adviseur