Direct naar content

Pedagogisch klimaat

Handelingsgericht werken

Lastig gedrag van leerlingen, (online) pesten, gevoelens van onveiligheid, gebrek aan motivatie, matige ouderbetrokkenheid. Het verbeteren van het pedagogisch klimaat vergt meer dan protocollen, afspraken en regels tussen school, leerkracht, kind en ouders.  Het vraagt om een integrale aanpak op alle niveaus van de school.

Schoolsucces wordt niet alleen bepaald door kennisoverdracht, maar ook door het welzijn van leerlingen. Daarvoor is nodig zowel een goed leerklimaat als een positief sociaal-emotioneel klimaat. Leerlingen presteren pas optimaal als ze zich veilig voelen op school en waardering en succes ervaren. Bij het streven naar opbrengstgericht werken krijgt het pedagogisch klimaat daarom steeds meer aandacht.

“Welke leraar wil ik voor mijn leerlingen zijn en welke niet, wat kan ik of wat moet ik misschien verder ontwikkelen, hoe weet ik dat ik goed met mijn leerlingen omga? Je leerlingen en hun ontwikkelingspotentieel is jouw werkmateriaal.”
(bron: Luc Stevens in handreiking pedagogische tact, KPC Groep/M&O-groep, 2015)

 
Belangrijke vraagstukken zijn:

  • Hoe creëer en onderhoud je een gezond pedagogisch klimaat?
  • Welk handelen en welke vaardigheden zijn hierbij nodig?
  • Hoe bed je burgerschapsvorming in binnen het onderwijs? Het gaat hierbij om de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen om op school en in een pluriforme samenleving te kunnen participeren.
  • Hoe organiseren we de opvang van vluchtelingenkinderen op onze school en wat betekent dat voor ons onderwijs?

 
Ondersteuning

We ondersteunen scholen bij:

 
Werkwijze

Onze werkwijze is concreet, resultaatgericht en onderbouwd met zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis. We maken gebruik van bewezen aanpakken om het welbevinden van kinderen te verbeteren zoals PBS.

 
Referenties en praktijkvoorbeelden

Graag brengen wij u in contact met scholen die wij geholpen hebben bij het realiseren van ambities. Hun verhalen geven u inzicht in de gekozen aanpak en de gerealiseerde resultaten.

Contactpersoon
Contactpersoon voor pedagogisch klimaat is Machiel van de Laar. Bij hem kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.

Contact met adviseur

Pedagogische tact

Allerhande praktische informatie en tips om pedagogische tact in de klas tot leven te brengen.

Burgerschap en sociale integratie