Direct naar content

Professionalisering

Excelleren in leren

Het leren van leraren en leidinggevenden krijgt steeds meer gestalte op en aan de werkplek. De focus verschuift van eenmalige leer- en opleidingsinterventies naar het creëren van een duurzame leercultuur binnen de onderwijsorganisatie en de ontwikkeling van effectieve leerpraktijken.

Samen met opdrachtgevers bouwen we aan lerende organisaties op basis van strategische personeelsontwikkeling. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn leiderschap en leiding geven aan leren, leren op de werkplek, verbinden van formeel en informeer leren, leren door praktijkgericht onderzoek, mobiliteit, het creëren van een professionele cultuur, de gesprekkencyclus 2.0. 

“KPC Groep helpt ons als partner onder meer zicht te houden op landelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten; dit ten gunste van het primaire proces. Door de samenwerking tussen SKBO en experts van KPC Groep kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de kwaliteit van onderwijs”
Edith van Montfort, College van Bestuur SKBO


Onze benadering

We ondersteunen scholen en besturen bij professionaliseringstrajecten van leerkrachten, teams en leidinggevenden op alle niveaus. In onze aanpak verbinden we individuele leervraagstukken van onderwijsprofessionals en leidinggevenden met organisatiedoelen. We zorgen voor echt maatwerk door de koppeling met de context en de ontwikkelbehoeften. 

We richten ons bij professionalisering op drie dimensies van het leren om tot verbinding te komen.

Eigenaarschapsgericht
Door te werken aan een lerende, professionele schoolorganisaties met vormen van werken en gericht op het organiseren van leren. Met als ambitie een school met leraren, die hun leven lang blijven onderzoeken en leren.

Ontwikkelingsgericht
Door persoonlijke ontwikkeldoelen en schoolontwikkeling transparant te verbinden, gebruikmakend van kenmerken van verandermanagement.

Opbrengstbewust
Door planmatig en systematisch te werken met een kwaliteitscyclus aan resultaten in de vorm van eind- en tussenopbrengsten van leerlingen, tevredenheidopbrengsten en het meten van lerarengedrag.
 
Dimensies in het organiseren van leren


Figuur: drie dimensies in het organiseren van leren

Werkvormen
Bij het ontwerpen en faciliteren van leerprocessen kunnen we putten uit een breed spectrum van interventies en werkvormen. Zoals themasessies rond inhouden, intervisie, (team)coaching,  training, studiedagen en praktijkgericht onderzoek.

Van opleidingsschool naar academische basisschool
Steeds meer schoolbesturen werken samen met opleidingen en ontwikkelen zich tot opleidingsscholen. KPC Groep adviseert scholen en opleidingen bij de totstandkoming van partnerschappen en bij de implementatie in de praktijk. Ook bieden we ondersteuning bij de doorgroei van de opleidingsschool tot academische basisschool en kennisknooppunt. De academische basisschool verbindt scholing en opleiden op de werkplek van (toekomstige) leerkrachten met praktijkonderzoek.

 
Praktijkvoorbeelden en referenties


Contactpersoon
Contactpersoon voor professionalisering is Ineke Naber. Bij haar kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.

Contact met adviseur

Observatie-instrumenten

KPC Groep heeft twee observatie-instrumenten ontwikkeld: een meetinstrument voor de kwaliteit van de school en een observatie-instrument voor opbrengstgericht werken.

Handreiking voor professionele ontwikkeling

De leraar aan het roer    

Whitepapers

KPC Groep schreef een whitepaper over: 

De academische basisschool