Direct naar content

Van conflict naar professionele cultuur

Excelleren in leren

Praktijkvoorbeeld
Een aantal leerkrachten zegt het vertrouwen op in hun directeur. Dit zorgt voor onrust in het team, bij ouders en kinderen. De schoolbestuurder is bang voor escalatie en een negatief imago. Adviseurs van KPC Groep hebben door middel van conflicthantering gezorgd voor een meer open en professionele cultuur binnen deze school.

Contact met adviseur