Direct naar content

SVA Branchegericht certificeren

Arbeidstoeleiding

Een belangrijke groep jongeren kan geen beroepskwalificatie halen. In de praktijk voeren zij werkzaamheden uit die van een werknemer, gekwalificeerd op niveau 1, mogen worden verwacht. Deze jongeren zitten met name op scholen voor praktijkonderwijs, scholen voor vso en onderwijszorgvoorzieningen zoals Zorgboerderijen.

Erkend door branches
SVA-cursussen maken het mogelijk jongeren te certificeren voor aantoonbare vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt. De SVA-certificaten worden in samenwerking met het beroepsveld, het kenniscentrum en/of de branchevereniging ontwikkeld. Daardoor sluiten ze qua niveau en inhoud aan bij de doelgroep en zijn het certificaten die door de branche worden erkend. 
Door het aanbieden van een SVA-certificaat biedt de school haar leerlingen een toekomstperspectief als werknemer. Dit werkt voor leerlingen, ouders, maar ook voor docenten zeer motiverend.

KPC Groep
KPC Groep is op verschillende manieren betrokken bij deze cursussen. Naast de ontwikkeling van nieuwe cursussen en het onderhouden van bestaande cursussen, verzorgt KPC Groep scholing van docenten. Voor een belangrijk deel van de cursussen verzorgt KPC Groep de examens.

SVA website
De website www.scholingvoorarbeid.nl biedt informatie over certificering, examens, lesmaterialen en scholing van docenten.

Contact

Heeft u een vraag over SVA? Stuur een e-mail naar sva@kpcgroep.nl

SVA: docententrainingen en branchegerichte cursussen

Website SVA

 


Kijk op www.scholingvoorarbeid.nl

SVA nieuwsbrief

E-nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen en het (nieuwe) aanbod SVA.