Direct naar content

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Passend Onderwijs SO en VSO
De invoering van Passend Onderwijs brengt voor het (voortgezet) speciaal onderwijs forse veranderingen met zich mee. Het gaat om nieuwe strategische verbindingen (met regulier en ander (V)SO, maar ook om (ver)nieuw(d)e inhoudelijke verbindingen tussen onderwijs en jeugdhulp. Op het niveau van het primair proces speelt de verbinding met ouders een belangrijke rol: hoe geven we educatief partnerschap met ouders een gewenste invulling?

Een van de belangrijke vraagstukken is de positionering in het samenwerkingsverband. Welke plaats neemt de school in op de lijn van een onderwijs continuüm. En hoe verhoudt de school zich tot de andere (V)SO scholen van het samenwerkingsverband. Ontstaat er samenwerking tussen het VSO van cluster 3 en 4 als het gaat om arbeidstoeleiding? En kan het Praktijkonderwijs daar ook bij aansluiten?

Schoolondersteuningsprofiel
Om jezelf als school te positioneren is een voorwaarde dat de (v)so school helder voor ogen heeft wat het onderwijsaanbod is, welke expertise de school in huis heeft en wat de school kan waarmaken als het gaat om pedagogisch klimaat. De meeste scholen hebben inmiddels een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Een weerbarstig proces. Soms hadden (V)SO scholen al een eigen ondersteuningsprofiel opgesteld en wilde het samenwerkingsverband op een later moment een andere opbouw/inhoudsopgave. En in andere samenwerkingsverbanden wordt een profiel voorgeschreven dat onvoldoende rekening houdt met het bijzondere van speciaal onderwijs.
Bij het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel is de verbinding met het eigen team belangrijk. Wat voor speciale school willen we zijn, waarmee gaan we ons profileren? Gaan we nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen ontwikkelen en zo ja welke dan?

Vragen uit de praktijk
Passend Onderwijs is van vandaag en morgen. Met elke dag de uitdaging om het 2% beter te doen. Over die uitdaging om het beter te doen gaan we graag met u in gesprek. Een greep uit de vraagstukken rond Passend Onderwijs waarbij scholen KPC Groep inschakelen:

  • Wat betekent Passend Onderwijs voor SO en VSO? Wat verandert de komende jaren?
  • Om welke - mogelijke nieuwe - speciale onderwijsvoorzieningen vraagt de regio?
  • Hoe komen we tot optimale samenwerking in onze regio?
  • Leerlingen zitten nu thuis. Wat is de behoefte aan (nieuwe) onderwijszorgarrangementen, omdat er nu leerlingen thuis zitten?
  • Hoe kunnen we onze expertise het beste inzetten?

 
Onze antwoorden

In het traject naar Passend Onderwijs is ‘verbinding’ het sleutelwoord tot succes. We laten u graag zien hoe u de verbinding legt tussen beleid en uitvoering op de werkvloer, tussen school en partners, tussen primair proces en strategie. We denken met u mee om uw school te positioneren in het nieuwe samenwerkingsverband. Ziet u ruimte voor verbetering van uw onderwijskwaliteit? KPC Groep is ervaren in allerlei trajecten om uw onderwijs te optimaliseren. Ook helpen we u op weg naar een organisatie van uw onderwijs met bijvoorbeeld maximale aandacht voor een rijke leeromgeving.

Praktijkvoorbeelden
TalentencampusIn verschillende regio’s hebben wij meegeholpen aan nieuwe vormen van samenwerking tussen regulier onderwijs en diverse vormen van speciaal onderwijs. Bij de Talentencampus Venlo zoeken regulier onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang elkaar op. We begeleiden de totstandkoming van een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 à 13 jaar met als steekwoorden: talentontwikkeling, doorgaande ontwikkeling, en sociale integratie van kinderen die tot nu toe naar verschillende instellingen gaan.

Uw resultaat
Bij de vormgeving van Passend Onderwijs realiseert u met onze adviseurs:

  • Onderwijs dat aansluit op het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen.
  • Rijke, uitdagende leeromgevingen.
  • Transitie naar duurzaam werk.
  • Structureel partnerschap tussen uw school, instellingen en voorzieningen in de regio.

Passend onderwijs: waar gaat het om?

Kwartetten met kinderen? Over echt passend onderwijs ...

Onderzoeksprojecten Passend Onderwijs

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoek- en ontwikkelactiviteiten uit.

Overstap van speciaal naar regulier onderwijs

 Website Speciaal Gewoon

Kijk op www.speciaalgewoon.nl

Handreiking Passend Onderwijs