Direct naar content

Passend Onderwijs

Ouders als partner

Ouders

Partnerschap tussen school en ouders 
Hoe ontwikkel of versterk je de relatie met ouders? Hoe stem je verwachtingen optimaal af? Hoe informeer je ouders nog beter over hun kind? Hoe zorg je ervoor dat ouders je weten te vinden als ze daar behoefte aan hebben? Hoe maak je nog beter gebruik van hun meedenkkracht en hun ondersteuning? 
Ouders zien en benaderen als partners blijkt te werken, maar dan moet je bewust kiezen voor dat partnerschap.

Partnerschap
Ouders en school (of peuterspeelzaal, kinderopvang, mbo-instelling) hebben een gezamenlijk belang. Beiden willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken, kunnen ze meer voor kinderen doen dan ieder voor zich. Laat daarom de ontwikkeling van de relatie tussen school en ouders niet op zijn beloop, maar investeer in partnerschap met ouders. 

Een stevige basis; presentie in contact met ouders
Een passende grondhouding blijkt één van de meest kritische succesfactoren in het creëren van een partnerschap met ouders. Een grondhouding doordringt je denken en handelen, ligt aan de basis van dat alles. Een grondhouding bepaalt hoe je vorm geeft aan je leven en je relaties. Het gaat om een manier van in het leven staan.  Zeker bij lastige problemen of als de relatie om andere redenen onder spanning komt te staan, komt het aan op die grondhouding. Meer informatie over wat deze grondhouding betekent in het partnerschap met ouders vindt u in de volgende publicaties:

 
Animatiefilm over ouderbetrokkenheid: ouders en school: hoe werk je samen?


  Een investering die loont! 
  Een goede relatie tussen ouders en school biedt kansen en geeft energie maar ontstaat niet vanzelf. Daarom is het zaak aan een goede ‘participatiecultuur’ te werken. Om partnerschap op uw school voor beide ‘partijen’ tastbaar te maken, heeft KPC Groep een model ontwikkeld. Dit model vertrekt bij de vaststelling dat je een relatie eerst opbouwt, daarna uitbouwt en onderhoudt, en tenslotte ook weer afbouwt tegen de tijd dat het (laatste) kind de school weer verlaat. Met het oog daarop is het handig in het traject dat je met ouders loopt een voor-, een hoofd- en een natraject te onderscheiden.

  partnerschap ouders 
  Investeer in de relatie voordat je die nodig hebt. Voorkom dat je pas bij het eerste signaal van een probleem aan de relatie met de ouders moet gaan werken. Als je elkaar al kent werk je samen prettiger, sneller en efficiënter aan goede oplossingen. Daarom: zet als school de eerste stap en daarmee de toon.

  Verschillende vormen van wederzijdse betrokkenheid
  De relatie tussen ouders en professionals kent veel vormen. Het is zaak daarmee rekening te houden.
   vormen van ouderparticipatie
    
  Download