Direct naar content

Professionalisering

Professionalisering

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. Je zou kunnen zeggen dat de enige echte beleidsmaker in het onderwijs de leraar is, die samen met collega’s ieder dag opnieuw onderwijs maakt.

Professionalisering van leraren is daarom van cruciaal belang, voor de kinderen, voor de ontwikkeling van de school en voor de leraar zelf. Even belangrijk is de samenhang met de professionalisering van onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding.

In welke richting wil uw school zich ontwikkelen? Welke strategische, tactische en operationele keuzes worden gemaakt en wat betekent dat voor de professionalisering van de school, van de teams en van de medewerkers (leraren, OOP en schoolleiding)?

Het begint met visie
Om vorm te geven aan de professionalisering van de school  en om op professionalisering te kunnen sturen is het van belang om een gezamenlijk visie te hebben op de ontwikkeling van de school, de ontwikkeling van teams en de ontwikkeling van de individuele leraar. Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

  • Is de medewerker een uitvoerder of een onderdeel van een lerend systeem?
  • Wanneer vindt professionalisering individueel of collectief plaats en wanneer leg je de nadruk op individuele of collectieve professionalisering? 
  • Welke ruimte is er voor individueel leren, dat door leraren zelf gestuurd wordt en in het werk gebeurt?
  • Welke maatregelen worden genomen om dit te plannen op basis van bijvoorbeeld een gesprekscyclus een opleidingsplan?
  • Welke maatregelen worden er genomen om het individuele leren en het gezamenlijke leren te bevorderen en te borgen?In welke mate vindt dat professionele leren met anderen plaats op basis van een professionele dialoog binnen en buiten de school waarbij gezamenlijk kennis ontwikkeld wordt. 
  • En in welke mate vindt dat professionele leren plaats door veel te netwerken en kennis bij anderen op te halen.
  • Welke maatregelen nemen schoolleiders, teams en teamleiders en de medewerkers zelf om een professioneel werk en leerklimaat in de school te ontwikkelen?
  • Vormt het professionaliseringsbeleid een onderdeel van het strategisch beleid en het personeelsbeleid? 
  • Welke inbreng hebben teams en wat wordt ingevuld door de schoolleiding?


Lerende organisatie
Bijna alle organisaties zeggen een ‘lerende organisatie’ te willen zijn. Maar wat betekent dat? Hoe voorkom je dat het blijft bij mooie woorden? Is de school een optelsom van lerende individuen of wordt er gezamenlijk gewerkt aan competentieontwikkeling, professionele samenhang en besluitvorming?. 
Steeds meer scholen werken met intervisie, collectief praktijk onderzoek, scrum-technieken, professionele leergemeenschappen.  Dat zijn waardevolle aanpakken, maar hoe zorg je dat ze werken en dat ze het lerend vermogen van de school versterken?
Welke ruimte is er in de school om individueel en met elkaar betekenis te geven aan de gebeurtenissen, van schooldag tot schooljaar?  Hoe komen de medewerkers ‘op verhaal’ en wordt er gewerkt aan het vertellen van een gezamenlijk verhaal over het onderwijs?
Welke ruimte is er om ethische/morele vraagstukken te bespreken. 

Concrete professionalisering 
Welke concrete thema’s spelen in er in uw school. Welke competenties moeten worden ontwikkeld door de school, de teams en individuele medewerkers? Hoe wordt dat vastgesteld? Wordt daarbij gedacht vanuit tekorten van medewerkers of vanuit het ontwikkelen van talenten? Hoe wordt er vormgegeven aan concrete professionalisering? 


Meer weten?
We ondersteunen tal van onderwijsorganisaties bij het realiseren van hun professionaliseringsambities. Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ton Bruining of Maria Voets.


Directeur/adviseur beroepsonderwijs

contact met adviseur