Direct naar content

Bestuursadvies

Bestuursadvies

Organisatieontwikkeling; implementatieprocessen; strategische samenwerking. De bestuursadviseurs van KPC Groep adviseren en begeleiden eindverantwoordelijke bestuurders en CvB-ers in het voortgezet onderwijs bij hun kernvragen. 

Onze bestuursadviseurs kennen uw wereld, de krachtenvelden, de uitdagingen en de 'kopzorgen’ in het VO. Opdrachtgevers waarderen ons vanwege de combinatie van hoogwaardige kennis van uw sector met het geven van échte aandacht. We zijn sterk in de inhoud én in het proces. Hierdoor kunnen we de verbinding maken tussen besturende processen, primaire processen en ondersteunende processen.

Met behulp van in de praktijk beproefde aanpakken en ‘state of the art’- expertises bieden we ondersteuning op het hoogste bestuurlijk niveau. Professioneel, integer en vertrouwd. Zo helpen we mensen in sleutelposities. Ook bij complexe persoonlijke dilemma’s. Onze adviseurs kennen de ‘hitte van de keuken’.

Expertises
Onze focus ligt op de sleutelopgaven van bestuurders in relatie tot thema’s als strategie en alignment,  onderwijskwaliteit, vernieuwing en innovatie, externe samenwerking en bedrijfsvoering.
We helpen u bij het vinden van antwoorden. Als adviseur, procesbegeleider, coach of sparringpartner zorgen we voor versnelling en voor implementatiekracht bij het realiseren van de bestuurlijke agenda.

Opdrachtgevers schakelen ons onder meer in bij de volgende thema’s:

  • governance-vraagstukken: begeleiden van besturen en raden van toezicht;
  • fusies. Begeleiding bij zowel scholen- als besturenfusie;
  • managementontwikkeling: ondersteuning, begeleiding en coaching van managers en managementteams;
  • strategisch management: missie-/visietrajecten; positioneringsvraagstukken; ontwikkeling van schoolplannen;
  • inrichten van integrale kwaliteits- en monitoringssystemen;
  • efficiencyverbetering  (onder meer op basis van benchmarking).

  
Actuele opdrachten in voortgezet onderwijs
Naast kennis en ervaring brengen we als professionele gesprekspartner van buiten een frisse kijk in. We plaatsen de zaken zaken waarmee u mogelijk worstelt in een nieuw en oplossingsgericht perspectief.
Recente opdrachten in het VO:

  • wijzigingen in de managementstructuur: inhoudelijke en procesmatige ondersteuning;
  • 24-uurs beleidsvoorbereidende conferentie van bestuur en rectoren over organisatiestructuur- en managementstructuur van de verschillende betrokken scholen;
  • sparren met (eenhoofdig) bestuur.

Graag vertellen wij u meer over onze opdrachten en desgewenst kunnen we u in contact brengen met referenten.

Contactpersoon
Contactpersoon voor bestuursadvies voortgezet onderwijs is Ton van Roosmalen. Bij hem kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke bestuursadviseur u het beste verder kan helpen.

Contact met adviseur

Kleur bekennen

KPC Groep ondersteunt onderwijsorganisaties bij vraagstukken rond identiteit, positionering en leiderschap.

  • www.kleurbekenneninonderwijs.nl

Benchmark

Mentoraat, interne begeleiding of beroepspraktijkvorming. Elke school worstelt met de vraag hoeveel tijd een leraar moet krijgen voor een bepaalde taak. KPC Groep biedt nu benchmarks taakbeleid aan.