Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Opbrengstgericht werken en differentieren

Het verbeteren van leerresultaten, het realiseren van doorlopende leerlijnen, het omgaan met verschillen (differentiëren) in de klas, excelleren op didactisch en pedagogisch vlak. Scholen voor mavo, havo en vwo die opbrengstgericht willen gaan werken, schaken op verschillende borden.

Het Cambium College uit Zaltbommel schakelde KPC Groep in voor ondersteuning.

Drie sporen
Hoe vertaal je je ambities op het gebied van opbrengstgericht werken en differentiëren naar de praktijk? Hoe creëer je draagvlak? Hoe kom je tot leren in verbinding? Een aanpak langs drie sporen biedt de beste garanties voor duurzame resultaten. Ieder spoor heeft hierbij zijn eigen focus. Het gaat om de focus op de docent, op het team en op de school.  Door deze aanpak ontstaat persoonlijke groei, samenwerking én verbinding.

Opbrengstgericht werken

Duurzaam leren
Door de verbinding van individueel leren (docentfocus), teamleren (teamfocus) en het organisatieleren (schoolfocus) bieden we de docent en daarmee de school de ideale omgeving om leren duurzaam mogelijk te maken. KPC Groep biedt procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het professionaliseren van docenten, teams en de organisatie.
 

Cartoon opbrengstgericht werken
 

Lees meer

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Liniaal OGW

 

Deze praktische tool geeft een overzicht van de bouwstenen die OGW tot een succes maken.

Handreiking

Download de handreiking opbrengstgericht differentiëren in het voortgezet onderwijs.

Individuele professionalisering

Naast maatwerk biedt KPC Groep ook een Blended Interactief Trainingsprogramma aan voor docenten.

Instroomniveau BIT Opbrengstgericht differentiëren

Weet u niet op welk niveau u het beste kan instromen? Vul dan de vragenlijst Instroomniveau BIT Opbrengstgericht differentiëren in. U ontvangt per mail een link waar uw uitslag en advies te zien is.