Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Opbrengstgericht werken en differentieren

Schoolfocus

Om opbrengstgericht differentiëren in de klas mogelijk te maken is meer nodig dan het versterken van de docentvaardigheden en de verbinding met het team. Ook de organisatorische condities en werkwijzen moeten op orde zijn (schoolfocus).

Om opbrengsten scherp te kunnen analyseren is het van belang dat de school systematisch en systemisch de opbrengsten analyseert, dat ze een werkwijze hanteert om ondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen (groepsoverzichten) en hier concrete plannen aan koppelt (groepsplannen). Verder moet de school helder hebben wat de rollen, taken en bevoegdheden zijn binnen de school. Enkele praktische vragen die hierbij om de hoek komen kijken: ‘Wie draagt zorg voor de coaching en begeleiding van de docenten?’ ‘Welke rol heeft de leraar LC/LD bij de doorontwikkeling van de goede les?’ ‘Hoe opbrengstgericht zijn onze verbetertrajecten geformuleerd?’

Enkele citaten uit trainingen zijn:

  • "Het maken van een groepsoverzicht helpt mij als leraar om te differentiëren.’
  • "Een kijkwijzer heeft ons geholpen gerichter te kijken naar de ontwikkeling van de docent."
  • "Onze LC en LD-docenten hebben hun kartrekkersrol gekregen en gepakt."

  
 
Schoolfocus

Artikelen

  
Lees meer over de Docentfocus en de Teamfocus.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Liniaal OGW

 

Deze praktische tool geeft een overzicht van de bouwstenen die OGW tot een succes maken.

Handreiking

Download de handreiking opbrengstgericht differentiëren in het voortgezet onderwijs.

SOMtoday en KPC Groep

Logo SOMtodaySOMtoday, leverancier van één van de leidende leerling-volgsystemen in het voortgezet onderwijs in Nederland, en onderwijs-adviesbureau KPC Groep werken intensief samen.