Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Opbrengstgericht werken en differentieren

Leerlingvolgsysteem

Geen school voor voortgezet onderwijs kan meer zonder: het digitaal leerlingvolgsysteem. Het genereren van data is één, maar hoe staat het binnen uw school met het analyseren van al deze informatie? Hoe past u deze inzichten vervolgens toe om de kwaliteit van uw onderwijs nog verder te verbeteren?

Analyse van data op school- en klasniveau
Data-analyse, in het bijzonder de interpretatie van leeropbrengsten, is een ‘must’ als we opbrengstgericht willen werken en differentiëren. Maar wie analyseert? Is dat een datateam, een kwaliteitsteam of zijn het de leraren zelf? Een goed systeem is nog geen garantie dat leraren en teams het weten te gebruiken om hun eigen handelen te evalueren en daarmee het onderwijsleerproces in hun klas te verbeteren.

Op veel scholen is data-analyse een specialisme waarover slechts enkele leraren beschikken. Door het inrichten van een goede datafeedbackcyclus worden leraren in stelling gebracht, zodat datafeedback-analyse zowel op nano-niveau (leerling), micro-niveau (klas), mesoniveau (leerjaar, afdeling) als op macro-niveau (school, bestuur) plaats kan vinden met slechts één doel: goed onderwijs voor iedere leerling!

Wie zijn wij?
KPC Groep biedt het onderwijs advies op maat voor het verbeteren van leren en opleiden. Dit doen we voor het primair, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs. We haken in op actuele thema’s als passend onderwijs en opbrengstgericht werken, differentiëren en loopbaanleren en werken zo met school en leraren toe naar het laten excelleren van iedere leerling.

SOMtoday en KPC Groep
SOMtoday, leverancier van één van de leidende leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs in Nederland, en onderwijsadviesbureau KPC Groep werken intensief samen. Een logische keuze voor twee bedrijven met aanvullende expertise op het terrein van opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd onderwijs. SOMtoday levert de techniek. KPC Groep ondersteunt scholen om de data die SOMtoday genereert zo toe te passen dat de docent de informatie leert te gebruiken om het onderwijs in de klas te verbeteren.

Wat kunnen wij voor uw school betekenen?
Wilt u dus meer uit uw leerlingvolgsysteem halen, dan kan KPC Groep u daarbij van dienst zijn met dienstverlening als:

  • inrichten van kwaliteitsteams op scholen;
  • professionaliseren van de leraar tot data-expert in de eigen klas;
  • realiseren van opbrengstgerichte differentiatie in de klas;
  • ontwikkelen van doorlopende leerlijnen;
  • gepersonaliseerd onderwijs.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

SOMtoday

Logo SOMtodaySOMtoday en KPC Groep werken intensief samen.