Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Contentontwikkeling

Stappenplan: opbrengstgericht handelen

Hoe formuleer, deel en borg je leerdoelen binnen de context van opbrengstgericht handelen?


Stap 1 Formuleren

 • Geef aan voor welke leerlingendoelgroep de leerdoelen zijn.
 • Beschrijf het waarneembare eindgedrag (wat kan de leerling aan het einde van de les) dat deze leerlingen na afloop van de les(senreeks) moet vertonen.
 • Vermeld (indien van toepassing) de belangrijkste omstandigheden waaronder de leerlingendoelgroep het verwachte eindgedrag moet vertonen.
 • Beschrijf het vereiste beheersingsniveau, b.v. door te expliciteren welke prestaties de leerling moet leveren om zijn eindgedrag als voldoende beoordeeld te zien.


Stap 2 Delen

 • Doelen moeten helder zijn
 • Doelen moeten niet ambigu zijn: niet multi-interpretabel
 • Begrijpelijk voor alle leerlingen
 • In leerlingtaal
 • Apart formuleren van de instructie
 • Onderscheid tussen wat je wil dat de leerlingen leren (doelen) en wat je wil dat ze gaan doen (instructie)
 • De activiteiten van de taak zijn in lijn met de leerdoelen


Stap 3 Borgen

 • Teruggrijpen op doelen van de vorige les(senreeks)
 • Aansluiten bij de opdracht(en)
 • Succescriteria benoemen
 • Feedback richten naar leerdoelen (PDCA)

Contact met adviseur

Contact met adviseur