Direct naar content

Opbrengstgericht werken en differentiëren

Opbrengstgericht werken en differentieren

Teamfocus

Duurzame ontwikkeling van docenten vergt een rijke leeromgeving en een koppeling met het teamleren. Dit vraagt om een visie op leren, de verbinding van individueel en collectief leren, informele én formele leermomenten, leren van en met elkaar op de werkplek.

Door het inzetten van methodieken als duo-leren, leerkringen, intervisiegroepen en onderzoeksgroepen activeren en versnellen we een proces waarbij persoonlijk leren in verbinding wordt gebracht met teamleren. Hierbij gaat het om thema’s als: ‘Hoe krijgen we zicht op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen?, Welke feedback is het meest effectief?, Welke leerlijnen onderscheiden binnen ons vakgebied?’ helpen docenten om niet alleen grip te krijgen op het eigen leerproces, maar ook op het leren binnen het team of de sectie.

Enkele citaten uit trainingen zijn:

  • ‘Samen leer je zoveel meer dan alleen.’
  • ‘We zijn veel planmatiger te werk gegaan.’
  • ‘Wat weten we toch veel met elkaar!’
  • ‘Het sectie-VakWerkPlan helpt ons planmatig te werken aan verbetering van onze opbrengsten.’

 
 
Teamfocus


Artikelen

  
Lees meer over de Docentfocus en de Schoolfocus.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Liniaal OGW

 

Deze praktische tool geeft een overzicht van de bouwstenen die OGW tot een succes maken.

Handreiking

Download de handreiking opbrengstgericht differentiëren in het voortgezet onderwijs.

SOMtoday en KPC Groep

Logo SOMtodaySOMtoday, leverancier van één van de leidende leerling-volgsystemen in het voortgezet onderwijs in Nederland, en onderwijs-adviesbureau KPC Groep werken intensief samen.