Direct naar content

Professionalisering en meesterschap

Kwaliteit Team Docent

Functiemix, lerende organisatie, talentontwikkeling; thema’s die ‘hot’ zijn in het voortgezet onderwijs. Sleutelvraag is hoe je de condities creëert voor duurzame professionele ontwikkeling en professionele ruimte.

KPC Groep adviseert en ondersteunt u bij het ontwikkelen van HRD in de vorm van effectieve maatwerkprogramma’s. We helpen rectoren, schoolleiders en locatiedirecteuren samenhang aan te brengen in het leren en ontwikkelen van onderwijsprofessionals en de schoolontwikkeling. Zo werken we aan een integrale aanpak. Vooral de werkplek zelf zien we als een belangrijke omgeving om te leren en te ontwikkelen. 

Bij het vormgeven van  het leren en ontwikkelen van is de crux het maken van de juiste verbindingen. Verbindingen van individueel en collectief leren, van informele en formele leeractiviteiten, van leereffecten en werkeffecten. Dit ‘leren in verbinding’ zorgt voor effectieve professionaliseringsslagen. 

"De ontwikkeling van de functiemix is in onze ogen een doorlopend proces. We zijn samen met elkaar aan het zoeken hoe je docenten andere posities, rollen en taken in school kunt geven passend bij een professionele leergemeenschap. Het is belangrijk hierbij oog te hebben voor de context van de scholen en van de deelnemers. In een maatwerk-traject heb je zelf invloed op het professionaliseringsprogramma. Het rendement is hierdoor hoger.”
 
Marlous Siemelink-Amse,  eindverantwoordelijk directeur Landstede VO

 

Rijke leeromgevingen
Bij het inrichten van effectieve maatwerkprogramma’s  geloven we niet in een aanpak van ‘docenten de hei op sturen voor een cursus of ééndaagse’. Wel in het creëren van rijke leeromgevingen die zorgen voor eigenaarschap, professionele ruimte en verantwoordelijkheid.

De insteek hierbij is dat docenten, en hun leidinggevenden, vanuit onderzoekend gedrag samen met collega’s kennis en inzichten delen en op zoek gaan naar verbeteringen. Een onderlegger die wij hier vaak in gebruiken is het concept van de ‘extended professional’.

 Van restricted naar extended professional

Vraagstukken
Opdrachtgevers schakelen ons in voor onder meer de volgende vraagstukken.

  • Hoe geven we gedeeld leiderschap vorm binnen de eigen school en kantelen we van een hiërarchische naar een professionele organisatie?
  • Hoe bevorderen we eigenaarschap en faciliteren we professionele ruimte binnen onze organisatie?
  • Hoe rusten we docenten en leidinggevenden toe in hun rol of in hun nieuwe taken en verbeteren we hun persoonlijke effectiviteit?
  • Hoe verbinden we individuele ambities aan de strategische schoolontwikkeling?
  • Hoe creëren we een professionele leercultuur en brengen we die in samenhang met talentontwikkeling?

 

“ORION is een netwerk van 14 scholen. We bundelen onze krachten ook op het gebied van professionalisering van docenten. We willen leiderschap dichterbij de werkvloer brengen en de professionaliteit van docenten verder ontwikkelen. Door individuele doelen in samenhang te brengen met organisatiedoelen, kom je als organisatie tot verdere ontwikkeling.”

“De ondersteuning van de adviseurs van KPC Groep is kwalitatief hoogwaardig. De expertise is mede gebaseerd op ontwikkelingen en trends die buiten het blikveld van de scholen liggen. Dat is een grote meerwaarde voor ons. Tegelijkertijd levert deze duurzame samenwerking KPC Groep een goed beeld op van wat er echt speelt op scholen. Beide partijen leren van elkaar.”
 
Jos Bosch is rector/bestuurder van Pius X College en voorzitter van de stuurgroep van de ORION Academie

 
Samen met u denken we mee en ontwikkelen we in co-creatie maatwerk-trajecten. Onderdelen hiervan kunnen zijn: begeleiding en advisering van werkgroepen met ontwikkelopdracht, bijeenkomsten, intervisie, coaching en onderzoeksopdrachten. In de ontwikkeling en uitvoering van trajecten vervullen we verschillende rollen: adviseur, projectleider, procesbegeleider, kerndocent, coach en sparringpartner.

Actuele opdrachten

  • ORION Academie: ondersteuning trajecten voor ‘leraar+’ en ‘meesterschap’ (ORION is een samenwerkingsverband van 16 scholen in Noordoost-Brabant)
     


 

  • Landstede VO scholen: TalentStad Beroepscollege, Agnieten College Zwartsluis, TalentStad Praktijkonderwijs en DOC'93 en Ichthus College, ondersteuning LC-trajecten

Graag vertellen wij u meer over onze opdrachten en desgewenst kunnen we u in contact brengen met referenten.


Contactpersonen
Contactpersonen zijn Emerance Uytendaal en Evelien Loeffen. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Afhankelijk van uw vraag bekijken we welke adviseur u het beste verder kan helpen.

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Handreiking voor professionele ontwikkeling

De leraar aan het roer