Direct naar content

Burgerschap

Over KPC Groep

Actief burgerschap en sociale integratie
Onze samenleving vraagt om actieve en constructief kritische democratische burgers die hun weg en hun plek in de samenleving weten te vinden en ook een aandeel leveren aan die samenleving. Scholen zijn om die reden wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.

Opbrengsten

  • Een beter pedagogisch-, leef- en werkklimaat
  • Een cultuur waarin participatie en betrokkenheid van alle betrokkenen vanzelfsprekend zijn
  • Meer interne sociale cohesie op school
  • Een sluitende verantwoording richting de inspectie
  • Scherper inzicht in de huidige en de gewenste situatie

 

Visie
Vanwege de ruimte die scholen hebben bij de invulling van actief burgerschap is het niet verwonderlijk dat er een grote variëteit aan vormgeving bestaat. Veel hangt af de visie van de school op haar rol in de opvoeding en begeleiding van jongeren. Enerzijds uit zich dit in het simpelweg voldoen aan de nieuwe eisen. Anderzijds zien we scholen die gericht werken aan een (h)echte participatiecultuur waarin jongeren in hun groei naar meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid steeds meer meedoen, meedenken en meebeslissen. Zowel waar het hun eigen ontwikkeling betreft als waar het gaat om de groep, de bouw of afdeling, of de school als geheel.

 

 

 

Wat komt er bij kijken?
Voor scholen die de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie visiegeleid willen aanpakken of hun eigen vormgeving hiervan eens tegen het licht willen houden, is in kaart gebracht wat er allemaal bij komt kijken.

 

Contact met adviseur

Burgerschap in de klas ...

democratischburgerschap.nl vertaalt burgerschap naar de klas. Bekijk de praktijkvoorbeelden, handige instrumenten en voorbeeldlessen.