Direct naar content

Havo ... het theezakjesmodel voorbij

Veiligheid gedrag motivatie

Hoe krijgen we de havist gemotiveerd? Het lijkt wel of ze meer tijd besteden aan hun sociale netwerk dan aan hun schoolwerk. Hoe sluit je als school op een goede manier aan bij de leerling en bereid je ze goed voor op het hbo? Niet alleen deze vraag, maar ook het hoge percentage zittenblijvers en het lage slagingspercentage onderschrijven de noodzaak van een andere kijk op de havo.

Onderwijs-leerbehoeften van de havist
Uit onderzoeken blijkt dat havisten overwegend doeners zijn. Het aanleren van vaardigheden sluit goed aan bij hun onderwijs-leerbehoeften. De realiteit is echter dat belangrijke elementen als creativiteit, experimenteren, duidelijke doelen stellen en leren plannen vaak niet opgenomen zijn binnen het curriculum.

Motivatie
Deci en Ryan (1985) beschrijven in hun zelfdeterminatie-theorie drie psychologische basisbehoeften die leiden tot intrinsiek gemotiveerde leerlingen: relatie; de behoefte aan interpersoonlijke verbondenheid, competentie; de behoefte om het gevoel te hebben in staat te zijn activiteiten te kunnen uitvoeren en autonomie; zelfbepaling, het gevoel dat je zelf de competentie kan bewerkstelligen. Door het onderwijs aan de hand van deze behoeften in te richten ontstaan er mogelijkheden om volgens een eigen manier en in eigen tempo te leren: adaptief onderwijs (Stevens, 1994, 2002).

Scholen waar leerlingen goed gemotiveerd zijn, hebben meestal een sterke verbetercultuur waar ruimte genomen wordt om de organisatie én het curriculum aan te passen aan de leerbehoeften en psychologische basisbehoeften van de leerlingen. Lessen sluiten beter aan bij de ontwikkeling van leerlingen en er is meer aandacht voor excellentie.

Veranderen
Het curriculum zo inrichten dat het aansluit bij de leerbehoeften en aandacht heeft voor talentontwikkeling bij jongeren vraagt een verandering van zowel de schoolleiding, docenten als de organisatie. KPC Groep onderscheid 3 verschillende aanvliegroutes binnen een school die invloed hebben op een verandering.

Model havo

De route die men kiest om een verandering te bewerkstelligen kan en mag per school anders zijn; wel verdienen alle onderdelen expliciete aandacht om een daadwerkelijke verandering te kunnen bewerkstelligen.

Ondersteuning
Als onderwijsadviesbureau ondersteunt KPC Groep scholen bij de realisatie van verandertrajecten door middel van advies, professionalisering en implementatie.
We hebben ruime ervaring op het gebied ondersteuning op het gebied van curriculumontwikkeling, het vergroten van motivatie en het organiseren van differentiatie.

Big Picture

Minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs.

Whitepaper Havo... een theezakjesmodel?!

Whitepaper havo