Direct naar content

Onderwijshuisvesting: katalysator voor schoolontwikkeling

Veiligheid gedrag motivatie

Hoe realiseer je huisvesting die past bij de onderwijskundige visie? Een schoolgebouw dat past bij de eisen van het toekomstige onderwijs? Wat betekent doordecentralisatie, veiligheid, leefbaarheid of gezondheid voor onze school.

Verschillende aspecten
Scholen die (ver)nieuwbouw overwegen, ervaren als snel dat scholenbouw verschillende aspecten kent. Welke vraagstukken dienen op te tafel komen als de school de ruimte krijgt haar fysieke leerklimaat naar eigen inzicht in te richten?

Een gebouw dat past
Vernieuwing van het schoolgebouw is een katalysator voor schoolontwikkeling. De start van een nieuwbouw- of verbouwtraject is een uitgelezen moment om stil te staan bij de onderwijsvisie, de toekomstige leeromgeving en de benodigde ruimten.

Een duurzaam gebouw
KPC Groep maakt gebruik van een methodiek die scholen helpt om de juiste keuzes te maken. De methodiek zorgt ervoor dat de huisvesting een duurzame ‘jas’ is die past bij de onderwijsvisie. Onze aanpak is door veel scholen met succes toegepast.

Vlekkenplan

Globaal ruimte relatieschema

Onze methodiek loodst u door het traject van onderwijsvisie tot schoolgebouw. Aan dit traject – dat uit acht stappen bestaat - kan het hele team deelnemen. Ook leerlingen kunnen een plaats krijgen in het traject en meedenken over de school van de toekomst.

Als gebruiker ontwerp je geen gebouw, maar een onderwijskundige visie….Wat moet je erin kunnen ondernemen”
Hans Peeters, rector Werenfridus Hoorn

Opbrengsten

 • Een toekomstbestendig huisvestingsconcept (huisvestingsnotitie en onderwijskundig programma van eisen)
 • Globaal ruimte relatie schema (‘vlekkenplan’ voor communicatie met derden)
 • Draagvlak en eigenaarschap in het team
 • Aandachtspunten voor voortgang/plan van aanpak op onderdelen als outsourcing, organisatie (roostering/groeperingsvormen etc), professionalisering

 

Onderhoud de visieontwikkeling tijdens het proces! Stel voortdurend de vraag wat keuzes betekenen voor het leren van de leerlingen.
Sytze Haenen, bestuursvoorzitter CVO het Gooi

 

Enkele van onze referentiescholen in het kader van visieontwikkeling binnen het VO:

 • Groene Hart Lyceum, Alphen aan den Rijn
 • Comenius College, Hilversum
 • Roelof van Echten College, Hoogeveen
 • Ashram College, Alphen aan den Rijn
 • Revius Lyceum, Doorn
 • Vincent van Gogh, Assen
 • Liudger, Drachten
 • Werenfridus, Hoorn

Directeur/adviseur Primair Onderwijs

Presentaties symposium onderwijshuisvesting

Download de presentaties van het mini-symposium Onderwijshuisvesting, 1 januari 2015 ... en dan?