Direct naar content

Verrijking, hoogbegaafdheid en excelleren

Verrijking hoogbegaafdheid excelleren

In elke klas zitten leerlingen, soms zelfs hoogbegaafd, die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. Getalenteerde individuen die mogelijk zelfs onderpresteren, maar in ieder geval op zoek zijn naar uitdaging. Zowel op mavo, havo als het vwo is een groep die met het juiste onderwijs veel meer kan laten zien dan ze nu doen. Vaak stelt verrijking hen in de gelegenheid om te excelleren.

Verschillen zijn vaak groot
Doordat scholen zich de laatste tijd steeds meer richten op opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen, merken docenten in de klas dat de verschillen in een klas groot kunnen zijn. Naast leerlingen die meer uitleg en oefening nodig hebben, signaleren docenten steeds vaker  leerlingen in hun klas waarvoor de reguliere lesstof te makkelijk is. Deze leerlingen kunnen in feite met een verkorte instructie en een verkorte verwerking aan de slag met de lesstof.

Onderpresteerders, hoe herken je ze?
Binnen deze groep leerlingen is ook nog sprake van een groep (hoog)begaafde leerlingen. Hoewel minder dan op het vwo en havo, komen deze leerlingen ook voor op vmbo. De leerlingen die excelleren zijn goed te herkennen. Daarnaast is er een groep van onderpresteerders die lastiger is te herkennen, de absolute en relatieve onderpresteerders. Zaak bij al deze leerlingen in te achterhalen wat deze leerling in potentie zou moeten kunnen. Hiervoor zijn allerlei mogelijkheden, van observatie tot testen.

Gesignaleerd en dan?
Veel methodes hebben verrijkende opdrachten in het boek opgenomen. Deze opdrachten zijn goed te gebruiken voor leerlingen die net iets meer nodig hebben. Voor leerlingen die echter nog wat meer nodig hebben is er vaak nog geen oplossing. Verrijking is niet meer van hetzelfde. De valkuil bij het ontwikkelen van verrijkingsopdrachten of verrijkingsprogramma’s is dat de leerstof qua moeilijkheidsgraad en complexiteit niet verschilt van de reguliere lesstof. De leerstof wordt dan als het ware herhaald met andere voorbeelden.

Naar verrijkend onderwijs
Uitdaging van leerlingen zit juist in het bieden van meer complexiteit, opdrachten waarbij leerlingen meer oplossingsstrategieën moeten gebruiken en creatief moeten denken. Het zijn vaak opdrachten waarbij de leerling zich allerlei hogere orde denkvragen moet stellen om het probleem of de opdracht te kunnen oplossen. KPC Groep ondersteunt scholen bij onderzoek, analyse, curriculumontwikkeling en professionalisering van docenten op het vlak van verrijking.

Contact met adviseur

Trainingen

Schrijf u nu in voor de trainingen
(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen; (hoog)begaafdheidscoach

  • Inschrijven

Achtergrondinformatie

Op zoek naar presentaties, cartoons, ondersteuning, links of andere informatie over hoogbegaafdheid?
Kijk dan op www.kpcgroep.nl/hoogbegaafdheid

Whitepaper

KPC Groep schreef een whitepaper over excelleren in het voortgezet onderwijs.  

Download

Excellentie in ontwikkeling. Handreiking (hoog)begaafdheid.

Handreiking_hoogbegaafdheid