Herkennen van hoogbegaafdheid

Herkent u als leerkracht of docent een hoogbegaafde leerling in uw groep of klas? Wat heeft deze leerling nodig en wat betekent dat voor zijn programma?

Dat zal in ieder geval een programma op maat moeten zijn. Er is geen sprake van een standaard hoogbegaafde. Soms gaan hoogbegaafde leerlingen zelfs onderpresteren. 


Heeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? KPC Groep ondersteunt scholen met trainingen, workshops, coaching en maatwerktrajecten.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther