Terugblik conferentie 'The next level in leren en organiseren'

Op 9 oktober kwam een grote groep leraren, schoolleiders en onderzoekers bij elkaar om op zoek te gaan naar aanpakken om het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Speciale gast was de Finse hoogleraar Yrjö Engeström. Gastheer was de Praktijkschool De Dreef in Amsterdam Zuid-Oost. KPC Groep was de organisator van de conferentie. Naast het inzetten van experts uit eigen gelederen werd een beroep gedaan op andere experts, uit de wetenschap, de consultancy en het hoger onderwijs.

Vijf College Tour gesprekken met Yrjö Engeström vormden de rode draad door de conferentie. Daarnaast werden twaalf workshops verzorgd. N.a.v. dit event zijn twee publicaties gemaakt met impressies. In deel 1 zoomen we in op het theoretisch fundament en de gesprekken met Engeström. Voor een indruk van de workshops verwijzen we naar deel 2

Eerder verscheen in O&O, Tijdschrift voor Ontwikkelen in Organisaties een reeks van 3 achtergrondartikelen in het kader van de activiteitentheorie van Yrjö Engeström. 'Leren van fricties', over de waarde van de 3e generatie activiteitentheorievan Yrjö Engeström, 'De Change Lab methode', leren en innoveren met behulp van de activiteitentheorie en 'Duurzaam ontwikkelen met de activiteitentheorie', in gesprek met Yrjö Engeström.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton