Adviseurs

Drs. Ria Timmermans
 • Monitoren van veranderingsprocessen
 • (Beleids)onderzoek binnen onderwijs en andere sectoren
 • Begeleiden van leernetwerken
 • Ontwikkeling van onderzoekscultuur
Onderzoeken waar het werkelijk om gaat
Drs. Arie van Erp
 • Communicatiestrategie
 • Perscontacten en woordvoering
 • Online communicatie
 • Imago- en omgevingsonderzoek
Je moet zijn wat je zegt
Drs. Maria Voets
 • Arbeidstoeleiding (VSO en PrO)
 • Coaching van leidinggevenden
 • Bestuurlijke vraagstukken
 • Zorgstructuur
Kansen vergroten voor kinderen en jongeren voor wie leren niet vanzelfsprekend is
Janneke Wennekes
 • Mediawijsheid
 • Arbeidstoeleiding en certificering (PrO/VSO)
 • Curriculumontwikkeling en herontwerp
Creatieve oplossingen voor onderwijsvraagstukken
Linda Schlundt Bodien
 • Onderwijs & Ondernemen
 • Onderwijsinnovatie
 • IKC ontwikkeling
 • Intervisie
Een doel is een droom met een deadline
Martijn Hermsen
 • Gaming
 • Doorgaande leerlijnen Cultuureducatie
 • Onderwijsvernieuwing met ICT
 • Programmeren en robotica
Onderwijsvernieuwing met inzet van nieuwe technologieën
Drs. Arjan Clijsen
 • Handelingsgericht werken
 • Werken met leerlijnen (PO) en leerroutes ((V)SO)
 • Klassenmanagement
 • Passend onderwijs
De centrale vraag is: wat heeft dit kind nodig?
Marijke Bertu
 • Professionalisering rond het jonge kind
 • Onderwijsinnovatie in PO
 • Werken met Kernconcepten
 • Ontwikkeling kindcentra
Goed onderwijs en educatie begint met aandacht voor het jonge kind.