Adviseurs

Drs. Tom Koot
 • Team- en organisatieontwikkeling
 • Conflicthantering
 • Coaching
 • Arbeidstoeleiding
Mensen hebben vaak veel meer in hun mars
Drs. Ria Timmermans
 • Monitoren van veranderingsprocessen
 • (Beleids)onderzoek binnen onderwijs en andere sectoren
 • Begeleiden van leernetwerken
 • Ontwikkeling van onderzoekscultuur
Onderzoeken waar het werkelijk om gaat
Martijn Hermsen
 • Gaming
 • Doorgaande leerlijnen Cultuureducatie
 • Onderwijsvernieuwing met ICT
 • Programmeren en robotica
Onderwijsvernieuwing met inzet van nieuwe technologieën
Drs. Simone Hoogenboom
 • Leiderschaps- en bestuurlijke vraagstukken
 • Strategie, positionering en cultuur
 • Integrale schoolverbetering en -ontwikkeling
 • Coaching
Samen met mensen in de organisatie een stevig fundament leggen
Marion Hoeffgen
 • Actieonderzoek
 • Coaching
 • Professionele leergemeenschappen
 • Huisacademies en HRD
School is een rijke leeromgeving voor leerlingen, professionals, bestuurders en betrokkenen om hen heen
Drs. Ton van Roosmalen
 • Advisering, ondersteuning en scholing schoolmanagement
 • Gesprekspartner voor besturen
 • Coach en mediator
Aandacht voor de wenselijkheid zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen
Drs. Machiel van de Laar
 • Integrale schoolveiligheid
 • Pedagogisch klimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven sport en welzijn
Samen werken aan een positief pedagogisch klimaat
Drs. Hans Boudestein
 • Opbrengstgericht werken in PO
 • Verbeteren instructievaardigheden
 • Begeleiden zwakke en zeer zwakke scholen
 • Coaching directies, IB-ers, leerkrachten
Zoeken naar kansen en mogelijkheden voor elk kind