Adviseurs

Marionette Vogels
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (gehele onderwijskolom)
 • Loopbaangerichte reflectiegesprekken
 • Doorlopende leerlijnen LOB (vo naar mbo/hbo)
 • Uitvoering LOB-activiteiten
Mensen echt zien in wat hen beweegt en boeit.
Drs. Machiel van de Laar
 • Integrale schoolveiligheid
 • Pedagogisch klimaat
 • Ouderbetrokkenheid
 • Regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven sport en welzijn
Samen werken aan een positief pedagogisch klimaat
Drs. Tom Koot
 • Team- en organisatieontwikkeling
 • Conflicthantering
 • Coaching
 • Arbeidstoeleiding
Mensen hebben vaak veel meer in hun mars
Emerance Uytendaal
 • Schoolontwikkeling en innovaties
 • HRD
 • Kerndocent opleidingstrajecten
 • Coaching
Samen weten we meer en kunnen we bergen verzetten
Marion Hoeffgen
 • Actieonderzoek
 • Coaching
 • Professionele leergemeenschappen
 • Huisacademies en HRD
School is een rijke leeromgeving voor leerlingen, professionals, bestuurders en betrokkenen om hen heen
Drs. Irene de Kort
 • Regionale samenwerking onderwijs en externe partners
 • Burgerschap en sociale veiligheid
 • Pedagogisch klimaat
 • Sport en bewegen
Samen bouwen aan duurzame innovaties
Drs. Lenie van Lieverloo
 • 10-14 onderwijs
 • Regionale procesbegeleiding ‘krimp’
 • Doorstroom vmbo-mbo
 • Vernieuwing vmbo
Multi-level verbindingen bieden prachtige kansen voor innovatie