Adviseurs

Yvonne Kuipers
 • Strategisch personeelsbeleid
 • Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
 • Performancemanagement
Met brede kennis in het P&O-vak samenwerken met opdrachtgevers
MES Felix Razenberg
 • Governance
 • Kwaliteitszorg
 • Management Development
 • Docentprofessionalisering
Versterken van professionaliteit en zelfsturend vermogen
Martijn Hermsen
 • Gaming
 • Doorgaande leerlijnen Cultuureducatie
 • Onderwijsvernieuwing met ICT
 • Programmeren en robotica
Onderwijsvernieuwing met inzet van nieuwe technologieën
Eva Onstenk MSc
 • Coaching van leerkrachten in PO
 • Versterken kwaliteit basisonderwijs
 • Gedragsvraagstukken in PO
 • Pedagogisch klimaat en sociale cohesie
Oog voor de pedagogische opdracht van het onderwijs
Marijke Bertu
 • Professionalisering rond het jonge kind
 • Onderwijsinnovatie in PO
 • Werken met Kernconcepten
 • Ontwikkeling kindcentra
Goed onderwijs en educatie begint met aandacht voor het jonge kind.
Drs. Ton van Roosmalen
 • Advisering, ondersteuning en scholing schoolmanagement
 • Gesprekspartner voor besturen
 • Coach en mediator
Aandacht voor de wenselijkheid zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen
Marijn van den Dool
 • Werken met ICT in de school en klas
 • Herontwerpen van curricula in VO
 • Team- en leiderschapsontwikkeling
Met kleine stappen meters maken