Adviseurs

Wout Schafrat
 • Onderwijsverbetering en -innovatie
 • Kwaliteitszorg
 • Leerlingbegeleiding en zorgstructuur
Onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoefte, de interesse en beter nog de passie van elke leerling
Dr. Ton Bruining
 • Professionalisering
 • Praktijkonderzoek
 • Verdiepende gesprekken
 • ‘Out-of-the-box’ programma’s
Samen leren door te doen
Marionette Vogels
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (gehele onderwijskolom)
 • Loopbaangerichte reflectiegesprekken
 • Doorlopende leerlijnen LOB (vo naar mbo/hbo)
 • Uitvoering LOB-activiteiten
Mensen echt zien in wat hen beweegt en boeit.
Drs. Ria Timmermans
 • Monitoren van veranderingsprocessen
 • (Beleids)onderzoek binnen onderwijs en andere sectoren
 • Begeleiden van leernetwerken
 • Ontwikkeling van onderzoekscultuur
Onderzoeken waar het werkelijk om gaat
Drs. Evelien Wierts
 • Professionaliseringsvraagstukken o.m. academievorming en regioleren
 • Curriculumontwikkeling en doorlopende leerlijnen
 • Creëren rijke leeromgeving voor leerlingen, leraren en leiding
 • Penvoerder bij beleidsontwikkeling
Verbindingen maken tussen leren van de leerling, professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling
Drs. Lenie van Lieverloo
 • 10-14 onderwijs
 • Regionale procesbegeleiding ‘krimp’
 • Doorstroom vmbo-mbo
 • Vernieuwing vmbo
Multi-level verbindingen bieden prachtige kansen voor innovatie
Drs. Arie van Erp
 • Communicatiestrategie
 • Perscontacten en woordvoering
 • Online communicatie
 • Imago- en omgevingsonderzoek
Je moet zijn wat je zegt
Drs. Hans Boudestein
 • Opbrengstgericht werken in PO
 • Verbeteren instructievaardigheden
 • Begeleiden zwakke en zeer zwakke scholen
 • Coaching directies, IB-ers, leerkrachten
Zoeken naar kansen en mogelijkheden voor elk kind