Adviseurs

Drs. Dennis Heijnens
 • Curriculum, uitstroomprofielen en leerlijnen
 • Pedagogisch-didactisch handelen
 • Arbeidstoeleiding
 • Beleids- en evaluatieonderzoek
Passie voor leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat
Drs. Simone Hoogenboom
 • Leiderschaps- en bestuurlijke vraagstukken
 • Strategie, positionering en cultuur
 • Integrale schoolverbetering en -ontwikkeling
 • Coaching
Samen met mensen in de organisatie een stevig fundament leggen
Eva Onstenk MSc
 • Coaching van leerkrachten in PO
 • Versterken kwaliteit basisonderwijs
 • Gedragsvraagstukken in PO
 • Pedagogisch klimaat en sociale cohesie
Oog voor de pedagogische opdracht van het onderwijs
Marion Hoeffgen
 • Actieonderzoek
 • Coaching
 • Professionele leergemeenschappen
 • Huisacademies en HRD
School is een rijke leeromgeving voor leerlingen, professionals, bestuurders en betrokkenen om hen heen
Drs. Esther de Boer
 • Hoogbegaafdheid
 • Opbrengstgericht werken
 • Formatief evalueren
 • Coaching docenten
Kleuren buiten de lijntjes
Marionette Vogels
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (gehele onderwijskolom)
 • Loopbaangerichte reflectiegesprekken
 • Doorlopende leerlijnen LOB (vo naar mbo/hbo)
 • Uitvoering LOB-activiteiten
Mensen echt zien in wat hen beweegt en boeit.
MES Felix Razenberg
 • Governance
 • Kwaliteitszorg
 • Management Development
 • Docentprofessionalisering
Versterken van professionaliteit en zelfsturend vermogen
Drs. Irene de Kort
 • Regionale samenwerking onderwijs en externe partners
 • Burgerschap en sociale veiligheid
 • Pedagogisch klimaat
 • Sport en bewegen
Samen bouwen aan duurzame innovaties