1

Blogs

Annemiek van Hove

Ik geloof dat je goed moet kijken naar het onderwijs, maar ook anders moet durven kijken. Vanuit deze overtuiging wil ik professionals helpen om zo kleur te kunnen zien. Oog krijgen voor talent en werken vanuit betrokkenheid en welbevinden zijn hierbij voor mij belangrijk; zowel bij professionals als bij kinderen. Ik houd mij graag bezig met kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken en het begeleiden van leerkrachten.  

Ik ben creatief, innovatief, enthousiast en werk vanuit kennis en ervaring. Zo draag ik bij aan kwaliteit en duurzame innovaties in het onderwijs.

Anders durven kijken naar onderwijs

Expertises

Opdrachten

  • Ieder Talent Telt: Innovatieagenda Nijmegen. Het begeleiden van onderzoek naar talentonderwijs en het ontwerpen van een ballenbak voor pedagogische interventies
  • Afstudeerstudenten HAN Pabo begeleiden: ouderbetrokkenheid en klassenmanagement
  • Simulatieschool: vanuit rollenspel crisissituaties op school verkennen
  • Alternatief evalueren van leeropbrengsten HAN Pabo
  • Leervraag gestuurd onderwijs: curriculumontwikkeling vanuit globale leerdoelen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek van Hove
Adviseur
0622011791

E-mail Annemiek