4

Publicaties

3

Blogs

Drs. Arjan Clijsen

Ik begeleid scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs bij het doelgericht omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wat is nodig om leerlingen passend te ondersteunen en wat betekent dat voor de dagelijkse lespraktijk? De centrale vraag is: wat heeft dit kind nodig?

Afstemming van onderwijs op onderwijsbehoeften is een ingewikkeld vraagstuk. Met mijn brede en diepe kennisbasis, praktijkervaring en hart voor het onderwijs kan ik veel toevoegen. Mijn aanpak is resultaatgericht. Samen met uw school zoek ik op maat naar oplossingen die werken en leraren motiveren en verbinden.

De centrale vraag is: wat heeft dit kind nodig?

Expertises

Opdrachten

  • SWV VO Lelystad: Invoering handelingsgericht werken in vijf VO-scholen
  • SWV PO Passend Onderwijs, Arnhem: update van handelingsgericht werken in de basisscholen
  • SBO De Haagse Beek, Den Haag: invoeren handelingsgericht werken en leerroutes
  • ZML Herman Broerenschool, Roermond: directe instructiemodel en klassenmanagement
  • SWV VO Lelystad: versterken van de basisondersteuning in scholen

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arjan Clijsen
Adviseur
06–22542105

E-mail Arjan