Zicht krijgen op cruciale leermomenten in PO

6 juni 2017

Leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod. Zij bevatten per taal- of rekendomein een groot aantal tussendoelen. Een veelvoorkomend probleem is dat leerkrachten door de ellenlange doelenlijsten vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Gevolg: verlies aan overzicht op de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen in groep 1 t/m 8 en een gebrekkig inzicht in welke leermomenten of leerdoelen cruciaal zijn. Dit bemoeilijkt het maken van bewuste keuzes in de doelen en het aanbod van de methode, vertelt Arjan Clijsen.

Ankerpunten in leerlijn
“Cruciale leermomenten of leerdoelen zijn de bouwstenen of ankerpunten in een leerlijn die nodig zijn om een volgende stap te zetten. Het gaat om een moment van inzicht dat nodig is voor verdere ontwikkeling. Als leerlingen dit inzicht of deze vaardigheid niet verwerven, dan dreigt de verdere ontwikkeling te stagneren. Als een leerling bijvoorbeeld eind groep 3 niet de getallen t/m 10 kan splitsen, dan wordt het lastig om overschrijdingen van het tiental uit te voeren.”

Doorgaande leerlijn
“Zicht hebben op de cruciale leermomenten in een leerlijn is essentieel om een doorgaande lijn in school te realiseren en in de planning van je onderwijs (risico)leerlingen effectief te begeleiden. Het is belangrijk dat de leerkrachten in school ‘boven de methode hangen’ en samen onderzoeken wat de cruciale leermomenten zijn in de leerlijn taal of rekenen en hoe zij leerlingen qua aanbod en didactiek effectief kunnen ondersteunen bij het nemen van deze drempels.”

Het samen onderzoeken van de cruciale leermomenten kan zowel vanuit een methode-gebonden als een methode-onafhankelijke leerlijn uitgevoerd worden. Arjan Clijsen: “Betrek ook groep 1 en 2 hierbij. Hier wordt immers de basis gelegd voor een goede taal- of rekenontwikkeling. Bij handelingsgericht werken ligt in de planning van het onderwijs de focus op de maximaal 5 tot 10 cruciale leermomenten die het komend half jaar centraal staan bij taal of rekenen.”

Ondersteuning
KPC Groep heeft veel ervaring met het werken met leerlijnen en met cruciale leermomenten. We weten wat nodig is als leerlingen vastlopen. We passen dit onder meer toe bij handelings- en opbrengstgericht werken.

KPC Groep biedt op maat trainingen aan teams in het basis- en speciaal onderwijs aan, waarin:

  • de leerlijn taal of rekenen verkend wordt met de referentieniveaus als ijkpunt
  • samen met het team de cruciale leermomenten in de leerlijn in kaart gebracht worden en hoe die over de leerjaren heen met elkaar in relatie staan
  • samen met het team onderzocht wordt hoe je leerlingen effectief kunt begeleiden bij het nemen van deze drempels (didactiek, leerstof en hulpmiddelen)
  • de cruciale leermomenten geborgd worden in de schooleigen leerlijn en in het handelingsgericht werken


 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arjan Clijsen
Adviseur
06–22542105

E-mail Arjan