3

Publicaties

Drs. Dennis Heijnens

Mijn passie ligt vooral bij die leerlingen voor wie het leren niet altijd als vanzelf gaat. Ik werk dan ook met name in het praktijkonderwijs, vso en beroepsgerichte (v)mbo. Na eerst ‘met de poten in de klei’ te hebben gestaan, ben ik namens KPC Groep als adviseur betrokken bij diverse projecten gericht op curriculumontwikkeling, het pedagogisch-didactisch handelen en arbeidstoeleiding.

Samen met docenten, directie en samenwerkingsverbanden maak ik op een resultaatgerichte manier werk van ontwikkeling. Ik probeer altijd oog te hebben voor de uitgangspositie en zone van naaste ontwikkeling van de mensen/scholen waarmee ik samenwerk. Humor, betrokkenheid en actie zijn daarbij naar mijn idee essentiële aspecten.

Passie voor leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat

Expertises

Opdrachten

  • Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen: onderzoek naar succes- en faalfactoren van PrO leerlingen die doorstromen naar mbo niveau 2
  • Grotius College te Delft: opzet van leerlijnen en leerroutes voor alle vakken én individualisering van het onderwijsaanbod
  • Zeeuwse Stichting Maatwerk: schooloverstijgende/regionale aanpak in (branche)certificering van leerlingen PrO en VSO
  • Pantarijn te Wageningen: opstellen van kaders rondom de goede les (doelgericht onderwijs, coaching en voldoen aan de basisbehoeften)

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Dennis Heijnens
Adviseur
06-13598900

E-mail Dennis